april 04, 2024
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Liberalt avtryck i statens budget: Satsning på psykisk hälsa

Ett av de största hälsobekymren är att så många barn och unga mår psykiskt dåligt. Rapporterna om kraftig ökning av psykisk ohälsa har vi fått vänja os vid under flera år. I den nya statsbudgeten som Liberalerna varit med och utarbetat finns en en ökad satsning på insatserna mot barn och ungas psykiska ohälsa.

Att stärka människors hälsa är en frihetsfråga. Psykisk ohälsa begränsar och håller tillbaka människor och det är förstås särskilt allvarligt när det drabbar barn. Därför är insatser för ökad hälsa en god investering.

Redan alliansregeringen tog initiativ till nationella satsningar på att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Men mer måste till. Därför utökar staten nu satsningen för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa med 300 miljoner kronor per år 2020–2022.

En köfri barn- och ungdomspsykiatri i hela landet är målet. Därför behöver psykiatrin förändras och utvecklas. Inte minst gäller det den psykiska hälsovården på vårdcentralerna, det som brukar kallas första linjens psykiatri där många med lättare psykiska problem måste kunna få snabb hjälp så att den specialiserade psykiatrin inom BUP får tid att ägna sig åt dem med större problem.

Liberalerna gick in i januariavtalet för att driva igenom liberala reformer och samtidigt hålla de populistiska ytterlighetspartierna borta från makten. Nu kan vi bocka av en viktig fråga på vår agenda att stärka barn- och ungdomspsykiatrin för att stärka ungas hälsa.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823