september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Life Science för hälsa och konkurrenskraft

Tänk att vi redan har ett vaccin mot covid-19. Så mycket sjukdom, social utsatthet, krossade drömmar och död som världens tvingats uppleva under pandemin. Det är en sorg och något vi skulle vilja vara utan.

Och samtidigt har pandemin satt ljuset på vad världen förmår när vi samlar oss mot gemensamma mål. Vårdens medarbetare, forskarna, läkemedels- och medicinteknikföretag har gjort något enastående. Med gemensamma krafter har det skapats inte bara ett utan flera vaccin som hjälper oss att besegra pandemin. Och som ger oss hopp och framtidstro.

Innovation, utveckling och forskning inom hälso- och sjukvården är helt centralt för för vården men också för konkurrenskraften i Stockholm och Sverige. Idag beslutar regionfullmäktige om Region Stockholms nya Life Sciencestrategi som handlar om hur vi i Region Stockholm ska kunna bidra till att utveckla och stärka life Sciencesektorn här i vår del av världen.

När vi tänker på vaccinet mot covid-19, eller all den medicinteknik som patienter kommer i kontakt med varje dag och alla de läkemedel som förbättrar livskvaliteten för så många är det är påtagligt vad en framgångsrik life scienens sektor kan åstadkomma för mänskligheten.

Region Stockholm är först ut i landet med en regional strategi. Här finns goda förutsättningar och det behövs ökad samverkan och en tydlig riktning framåt i arbetet. Det hoppas jag att vår nya strategi ska ge. Ytterst handlar det om att patienterna nu, och i framtiden ska få den bästa vården.

En stark life science-sektor kräver att många aktörer samverkar och driver utvecklingen framåt. Läkemedel och medicinteknik som är nödvändiga i den moderna och högkvalitativ sjukvården skapas i ett samspel mellan framstående universitet och lärosäten som Karoliksa Institutet, spännande forskningsmiljöer som finns i Stockholmsregionen, ett kreativt och kompetnet näringsliv, aktiva patientföreningar, och en sjukvård i värdlsklass, som vårt stolta universitetssjukhus Karoinska, men också i den nära vården, så än mer i framtiden.

Det är den enskilda patienten här och nu och i framtiden som är drivkraften när life sciensstrategin förverkligas.Genom att kraftsamla för bättre förutsättningar och färre hinder för forskning, innovation och täta samarbeten mellan vård, forskning och näringsliv kan fler få uppleva den största gåvan – ett liv med hälsa.

Min förhoppning är att Region Stockholms nya strategi ska bli ett verktyg för att nå visionen om att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta life science-regioner med målet att förbättra hälsan i befolkningen, utveckla sjukvården och stärka regionens men även Sveriges ekonomiska välstånd.

I strategin identifieras fem särskilt viktiga utvecklingsområden:

  • Världsledande tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata
  • En hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan
  • Precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling
  • Tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar
  • Life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen.

Jag ser strategin som ett avstamp för en fortsatt stark utveckling för Life Science i vår region. Stort tack alla ni som bidragit till strategins framtagande. Samverkan med många olika aktörer inom området har lagt en god grund för att den nya strategin ska leda arbetet framåt.

Här finns strategin i sin helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823