april 04, 2024
Arbetsliv

Lönesatsning stärker den individuella lönesättningen

Sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en bra löneutveckling. Landstingets lönesatsning stärker den individuella lönesättningen.

Idag skriver tidningen Vårdfokus om landstingets stora satsning på höjda löner för specialistsjuksköterskorna. En del medarbetare framför kritik mot att satsningen inte omfattar alla. Jag har dock redan från början varit tydlig med att syftet med satsningen är att stärka den individuella lönesättningen. För knappt ett år sedan skrev jag här på bloggen att ”satsningen ska ge ordentliga lönepåslag till särskilt erfarna och kompetenta specialistsjuksköterskor i bristyrken på akutsjukhusen”.

Min uppfattning är att de olika sjukhusen måste bli bättre på individuell lönesättning. Jag tycker inte att landstingets olika verksamheter nått tillräckligt lång när det gäller att skapa en bra lönespridning och möjligheter för sjuksköterskor att göra karriär. Alltför ofta tycks det som bästa sättet att höja sin lön är att antingen lämna det patientnära arbetet för att satsa på administration eller en chefposition. Eller att byta jobb för att då kunna förhandla sig till en bättre lön. Jag menar att detta är dåligt för sjukvården och ett ansvar för mig som personallandstingsråd att göra något åt. Medarbetarna i landstingets veksamheter måste få bättre möjligheter att påverka sin egen utveckling, både kompetensmässigt och lönemässigt. Därför är regelverket för lönesatsningen utformat så att det inte går att ”smeta ut” pengarna genom att ge lite till alla; i stället har vi slagit fast att minsta individuella påslag ska vara 1 500 kr.

Även om många argumenterar väl för ökad lönespridning och individuell lönesättning så inser jag naturligtvis att när vi på allvar tar rejäla kliv i den riktningn så blir det kontroversiellt eftersom alla inte behandlas lika. Men ska vi lyckas förändra lönestrukturen måste det oundvikligen märkas. Det är inte någon snabb och enkel lösning, men det är dags nu. Vi måste orka gå från ord till handling.

I Vårdfokus artikel säger sig en företrädare för Vårdförbundet vara kritisk till satsningen. Det förvånar mig något. Sedan satsningen blev offentlig har jag uppfattat att Vårdförbundet sett positivt på den. ”Det här känns bra … Satsningen är på rätt väg”, sade ordföranden för Vårdförbundet i Stockholm till Vårdfokus för ett år sedan. Även när jag träffat företrädare för Vårdförbundet och diskuterat lönestasningen och annat har jag fått beskedet att den är ett steg i rätt riktning. Samtidigt har Vårdförbundet hela tiden betonat att de vill se andra reformer också, vilket förstås är precis vad man ska förvänta sig av ett engagerat förbund.

Jag har full förståelse för att fackförbundens roll inte är att hylla politikers beslut. Men kritiken mot lönesatsningen, som är på 118 miljoner och såvitt jag vet den största som landstinget gjort på deras medlemmar, kommer lite oväntat. Inte minst eftersom lönesatsningen syftar till att stärka den ambition som finns i kollektivavtalet, dvs. att kunskap och delaktighet i verksamhetsutvecklingen ska premieras.

Det är viktigt att sjukhusen fortsätter arbeta med åtgärder för att göra sjuksköterskeyrket attraktivt. Det handlar om att tydliggöra karriärvägar och hur man kan utvecklas i sitt yrke. Och, förstås, om att lönen ska följa med i utvecklingen. Lönesatsningen är ett led i detta. Mitt mål, som jag skrev i onsdags, är att sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en god löneutveckling.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823