oktober 10, 2021
Arbetsliv

Lönesatsningen ger resultat – högre löner åt sjuksköterskorna

Mellan 1 500 och 5 000 kronor mer i månaden till specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Det blev utfallet efter första året av den lönesatsning som Folkpartiet tagit initativ till.

Lönesatsningen på specialistsjuksköterskor har gett resultat. Det första årets fördelning av 59 miljoner kronor visar att knappt 2 000 specialistsjuksköterskor och barnmorskor som omfattats har fått från 1 500 till som mest 5 000 kronor mer i månaden. I snitt blev lönehöjningen nästan 1 700 kronor per månad. Medellönerna har ökat med mellan 1 000 och 1 900 kronor per månad för de olika yrkesgrupperna, vilket framgår av nedanstående diagram.

Medellöner före och efter landstingets lönesatsning

Det är ingen som förnekar att sjuksköterskorna är helt avgörande för en fungerande sjukvård. Från olika håll lovas det nu höjda löner – men vi ser till att något händer. För mig är det självklart att satsa på en bättre löneutveckling – det har stått still alltför länge!

Lönesättning för enskilda medarbetare är inget som politiker ska blanda sig i och det är fortfarande en fråga för arbetsgivaren och lönesättande chef. Men att satsa på skickliga och erfarna sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är en strategisk fråga för vården. Vi politiker kan vi ta ansvar för att avsätta pengar till särskilda lönesatsningar. Jag är glad att skickliga specialistsjuksköterskor har kunnat få upp till 5 000 kronor mer i månaden med den särskilda lönesatsning som jag och Folkpartiet har tagit initiativ till.

Inte minst är detta en viktig jämställdhetssatsning. 91 procent av de som fick del av satsningen är kvinnor. Kompetens måste löna sig, även i traditionellt kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Nu ser vi effekterna av bara ett års lönesatsning på specialistsjuksköterskor. Ett år återstår av det som beslutats, och jag och Folkpartiet vill sedan gå vidare och fördubbla och förlänga satsningen i två år till.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1736