september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Löwenströmska sjukhuset 

Geriatrik vård, dialys, vårdcentral och mycket annat ryms i Löwenströmska sjukhuset som är ett av de mindre sjukhusen i länet. Landstinget har nu rustat sjukhuset för att kunna möta vårdbehoven för många år framöver.

I förra veckan besökte jag Löwet tillsammans med min kollega Paul Lindquist (M) och flera lokala Allianspolitiker. Vi fick se de moderna vårdmilköerna hos geriatriken och dialysverksamheten, och dessutom kika in i det nya ventilationsrummet. Att allt fungerar som det ska ”bakom kulisserna” är avgörande för att vården ska ha så goda förutsättningar som möjligt.

I samband med upprustningen har fler enkelrum skapats i geriatriken, det vill säga äldrevården. Det ger goda förutsättningar för säker och värdig vård där både smittspridning kan minska och integriteten förstärkas.

Det är landstingets bolag Locum som ansvarat för upprustningen. Det är framförallt en teknisk upprustning som gjorts men även vårdmiljöerna har fått ett ytmässigt lyft som jag hoppas patienter och medarbetare ska trivas bra med.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823