mars 03, 2024

Lungcancer är en grym sjukdom. Varje år dör cirka 3600 människor i lungcancer i vårt land. Förra året var pappa en av dem. Idag är det lungcancerdagen och för mig personligen känns det viktigt att uppmärksamma sjukdomen som drabbar många så hårt.

Dödligheten är tyvärr stor, och det beror bland annat på att lungcancer ofta upptäcks alldeles för sent. Tidig upptäckt är helt avgörande för att rädda liv och hälsa. Dels beror det nog på att symtomen inte känns så allvarliga. Rethosta och andra små tecken är lätta att misstas för förkylning eller kanske covid-19, det är inte självklart att tänka cancer. Min pappa sökte vård när det redan var för sent. Han levde bara några veckor efter diagnosen.

Å andra sidan är det förstås oerhört viktigt att vården tar patienternas oro på allvar och säkerställer att man får t ex komma till en lungröntgen. Det finns tyvärr tragiska exempel när det tagit alltför lång tid att få rätt diagnos.

När man väl fått sin diagnos blir det förstås väldigt dramatiskt och för många ångestladdat. Det är mycket viktigt att vårdförloppet flyter på och man får vård snabbt, utifrån de individuella behoven. Där finns det mycket att göra för att kapa ledtiderna. För pappas del fanns det ingen bot, bara lindring och det är mitt intryck att vården gjorde så mycket de kunde och framförallt att de lyssnade på hans egen önskan när han en dag inte längre ville ha någon behandling, eftersom han upplevde den som plågsam och han visst att den ändå inte kunde bota honom.

Trots att mycket är svårt och dystert så är jag rätt hoppfull inför framtiden. Mycket blir bättre. Nästa år planerar vi i region Stockholm för en pilotverksamhet med screening för lungcancer. Det innebär att kvinnor som röker eller har rökt erbjuds screening för lungcancer i samband med mammografi genom en datortomografi av lungorna. På sikt och om projektet är framgångsrikt vill vi förstås utveckla det för både kvinnor och män. Det pågår också spännande initiativ för att använda AI i utvecklingen av lungcancervården på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag hoppas och tror att vi kommer att få se en ljusare framtid när det gäller lungcancer.

Jag har haft ett spännande poddsamtal med Karin Liljelund som är vice ordförande för lungcancerföreningen och själv patient i lungcancervården. Lyssna gärna här

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823