april 04, 2024
Nya Karolinska – en av framtidsinvesteringarna i hälso- och sjukvården
Sjukvård & hälsa

Många åtgärder för att bygga ut sjukvården i Stockholm

Det är stort tryck på akutsjukhusen i Stockholm. Länet växer så det knakar och inom många viktiga samhällssektorer kämpar man med att hänga med i utvecklingen och rusta sig för framtiden. Det gäller även inom sjukvården.

Vi får då och då ta del av rapporter om att det är fullt på våra sjukhus. Jag kan bekräfta bilden av en hög beläggning. Och dessutom hålls inte alla sängar på sjukhusen öppna som vårdplatser eftersom det på sina håll saknas personal. Det finns förstås inte ett politiskt trollspö som löser detta snabbt och enkelt. Tvärt om krävs det ett gediget och långsiktigt arbete. Men det saknas varken insikt eller handlingskraft. Många åtgärder genomförs just nu. Exempelvis gör sjukhusen stora ansträngningar för att rekrytera nya medarbetare. Även centralt i landstinget görs en hel del. Första och främst satsar vi stort på vården i Stockholm. Drygt 51 miljarder kronor lägger vi på sjukvården i länet innevarande år. Det är en kraftig ökning med 45 procent sedan Alliansen tog över ansvaret förra mandatperioden.

Vi genomför just nu en epokgörande investering i hälso- och sjukvården. 42 miljarder kronor satsar vi på att bygga ut och rusta sjukvården för framtiden. Bland annat tillkommer nya vårdplatser i nivå med ett helt nytt storsjukhus, men de fördelas över olika när- och akutsjukhus i länet.

På kort sikt görs också en hel del. Bland annat genomför landstinget, på mitt initiativ, en riktad lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor inom vissa bristyrken. Pengarna ska fördelas med individuell lönesättning. Den som arbetar som sjuksköterska i landstinget ska veta att man kan påverka sin lön och det ska löna sig att utveckla både sin egen kompetens och bidra till verksamhetens utveckling. Vi genomför också en arbetsmiljösatsning där olika sjukvårdsverksamheter kan få medel för att genomföra viktiga arbetsmiljöåtgärder utifrån de lokala behoven.

Bristen på sjuksköterskor ska inte underskattas. Men läget ska inte heller svartmålas. Faktum är att landstinget i dag har cirka 500 fler sjuksköterskor anställda jämfört med för några år sedan. Jag är glad att regeringen beslutat satsa på fler utbildningsplatser i vårt län. Men vi satsar också själva på att erbjuda medarbetare möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med studielön inom några bristområden, exempelvis barnsjuksköterskor.

Ett bekymmer som vi inte löser själva är att många patienter som inte längre behöver vårdas på ett akutsjukhus dessvärre ändå blir kvar på sjukhuset. Dessa patienter skulle få en bättre omvårdnad om de fick komma vidare till exempelvis äldreboende i kommunerna. Dagens regelverk gör dock att det kan bli stora fördröjningar. Detta leder till en sämre vård för patienterna, men gör naturligtvis också att vårdplatser inte frigörs och kan användas till andra patienter. Därför är det glädjande att regeringen nu tar tag i problemet och ger ett särskilt uppdrag att lösa detta till sin samordnare för ökat resursutnyttjande i vården Görans Stiernstedt. Dagens Medicin skriver intressant om detta i veckans nummer (dock ej på nätet).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823