april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Många fler vaccinerar sig i Järva

Den senaste veckan har antalet vaccinationer ökat med 27 procent i Järvaområdet, dvs Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Kista, Husby och Akalla. Det är över tio gånger större ökning än snittet. Ett tydligt resultat av regionens vaccinationskampanj ”Hela Stockholm mot pandemin”, som pågår i Järva vecka 4-7 och sedan fortsätter i Södertälje vecka 8-10.

Tack alla som valt att vaccinera sig!

Redan i höstas såg vi att vaccinationerna ökade snabbare i flera områden där vaccinationsgraden varit låg. Nu accelererar den trenden kraftigt på Järva, vilket visar att regionens riktade kampanj med fyrdubblad vaccinationskapacitet är framgångsrik. Efter Järva kommer vi gå vidare med spurtvaccination i andra områden i regionen.

Det är viktigt att vi har en hög vaccinationstäckning i hela Stockholmsregionen. Det handlar om att människor som bor i bland annat Järvaområdet ska få ett lika gott skydd mot covid-19 som människor som bor på andra håll i regionen. Och det handlar om att en hög generell vaccinationstäckning blir ett starkt skydd för hela samhället.

Ökningen av vaccinationer tror jag har flera orsaker. Fler människor ser vikten av vaccin för att skydda sig själv och andra, fler ser också hur andra i deras omgivning vaccinerat sig och vilken nytta det innebär. Framgången för vår riktade kampanj bygger vidare på dessa grundfaktorer – goda möjligheter att vaccinera sig har funnits hela pandemin men måste kombineras med kunskap och vilja.

HELA STOCKHOLM MOT PANDEMIN

Jag har flera gånger under vaccinationsperipden besökt Rinkeby. Så roligt att allt arbete som görs lokal ger effekt!

Under fyra veckor kraftsamlar regionen och ökar vaccinationskapaciteten i Järvaområdet med 300 procent. En ny vaccinmottagning har öppnat i Bredbyskolan i Rinkeby och vaccinationsbussarna utökar sina tider i området, inklusive kvällsöppet tre kvällar i veckan.

Under kampanjens första vecka ökade vaccinationerna med 27 procent i Järvaområdet. Snittet i regionen var 2 procent.

Under hösten kunde man se att vaccinationerna ökade snabbare i områden med låg vaccinationsgrad, som Järva och Södertälje https://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholmsregionen/r/storst-smittspridning-i-utsatta-omraden—men-nu-okar-vaccinationerna-dar,c3459286

Vaccinationsbuss i Rinkeby
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821