maj 05, 2024

Många söker sig till sjukhusens akutmottagningar. Kombinerat med att en del vårdpersonal har välbehövlig ledighet, så leder detta till att väntetiderna kan bli längre än vanligt.

Landstinget har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra läget. Sedan tidigare har äldresjukvården fått fler resurser. Det gör att fler äldre kan få plats på geriatriken, vilket avlastar. Extra rehabplatser har också köpts in. På Södersjukhuset har man öppnat 10 extra vårdplatser för att förbättra situationen.

Sjukhusens chefläkare träffas regelbundet, och de gör bedömningen att situationen är under kontroll. På måndag är verksamheterna i full gång igen och då bör situationen förbättras.

På längre sikt gör vi stora satsningar på sjukvården i Stockholm. Förutom att vi bygger ett nytt, toppmodernt universitetssjukhus, Nya Karolinska, ska vi bygga större akutmottagningar på såväl Danderyd som Södersjukhuset. Även S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus, samt ett flertal närsjukhus, byggs ut rejält för att även i framtiden kunna ge god vård till de allt fler invånarna i Stockholms län.

Se information på landstingets hemsida. SR och SvD rapporterar.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821