Mångfald i vården

I fredags samlades den grupp inom FP som jag leder med uppdrag att formulera liberala idéer kring framtidens sjukvårdspolitik.

En central fråga är, menar jag, att vi måste ha många olika utförare i vården. Här är en film om detta: