juni 06, 2024
Nya Karolinska Solna.
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Mångmiljardsatsning på vården

I lördags skrev Alliansens gruppledare på DN Stockholmsdebatt om de stora satsningarna på hälso- och sjukvården som vi planerar för i Stockholms läns landsting. 28 miljarder kronor kommer att investeras de närmaste åren. Det är historisk satsning som markerar en ny epok i landstinget där vården kraftigt byggs ut och moderniseras.

Syftet med nysatsningarna är förstås att skapa funktionella och moderna miljöer för vården i framtiden, minska trängseln på akutmottagningarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna samt tillskapa hundratals nya vårdplatser.

Akutsjukhusen rustas upp och utvecklas och för detta avsätts cirka 14 miljarder kronor. Det gäller inte minst Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, men också Södertälje sjukhus och Huddinge sjukhus. En viktig fråga för mig och Folkpartiet är att förbättra vårdmiljöerna i psykiatrin som ibland är alltför torftig.

Det behövs många vårdplatser även utanför akutsjukhusen. Därför kommer vi att initialt satsa på cirka 2 miljarder kronor på att rusta upp Sollentuna, Löwenströmska, Sabbatsberg och Dalens närsjukhus.

Vi kommer också att inrätta ett särskilt sjukhus med äldreprofil där äldre människor ska kan få den yppersta vården av kompetenta medarbetare som kan extra mycket om åldrandets sjukdomar. Den geriatriska vården byggs också ut över länet, med ökad tillgång till diagnostik, behandling, och andra specialistkompetenser. Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet breddar sina uppdrag så att de kan ta emot fler patienter. Sammantaget blir det en mycket viktig utveckling av vården för äldre i vårt län. För oss i Folkpartiet, som jobbat så länge med att utveckla vård och omsorg för äldre, känns detta förstås som en stor möjlighet.

Till dessa omfattande planer ska förstås också läggas vår satsning på Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 

Det är verkligen roligt att gå till jobbet och hugga tag i viktiga frågor när vi nu har så goda möjligheter att lägga en riktigt bra grund för framtidens hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det förstås gott om utmaningar och frågor som måste utvecklas vidare. Till mina speciella intressefrågor hör förstås kompetensförsörjningen. För att klara att erbjuda alla invånare i det växande länet en bra vård i framtiden måste vi jobba strategiskt för att klara rekryteringen av personal till många viktiga jobb.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821