juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Mässling i Göteborg. Vaccination räddar liv och hälsa.

Återigen pågår ett mässlingsutbrott i Sverige. Låt oss hoppas att det inte får ännu större spridning och att de som drabbats snabbt återhämtar sig. I Sverige tillhör mässling ovanligheterna, men ändå har vi bara i år haft två utbrott i landet. Den låga förekomsten är ingen slump utan beror på att vi har en hög grad vaccinerade invånare. Vi måste upprätthålla detta utmärkta skydd för vår folkhälsa. Igår deltog jag i ett samtal om detta i Aktuellt.

Ändå möter jag idag alltfler, om än fortfarande få, vaccinationskritiska röster. I Stockholm har till och med en barnavårdscentral avrått föräldrar från vaccination. Den BCV avvecklar nu sin verksamhet. Men tankegodset att vaccination inte behövs eller rent av är skadligt finns förstås kvar ändå.

De föräldrar som väljer bort vaccination för sina barn tar på sig ett mycket stort ansvar inte bara för de egna barnens hälsa. Även alla barn som antingen är så små att de ännu inte hunnit få mässlingvaccination eller som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Som förälder har det för mig varit helt självklart att mina barn ska vaccineras enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Och därtill har vi köpt till tbe-vaccination eftersom vi rör oss i fästingtäta områden. Mitt eget vaccinationsskydd fick jag i huvudsak under 70-talet, men jag har inte helt och fullt koll på mina egna vaccinationer. Och det har jag märkt gäller även för många i bekantskapskretsen. Här behöver vi skapa bättre möjligheter att samla informationen om våra vaccinationer.

I framtiden hoppas jag att vi får än mer utvecklade vaccinationsprogram i Sverige. I närtid måste hov-vaccin även ges till pojkar. Framöver har jag förhoppningar om att även vaccin mot vattkoppor ska ges till alla, jag vet att det pågår diskussioner om detta och självklart måste förutsättningarna värderas noga med individens bästa på kort och lång sikt för ögonen. Dock kan jag konstatera att man redan i många år haft detta som en del av det amerikanska vaccinationsprogrammet.

Jag vill föreslå ett antal åtgärder för att säkra att vi har ett bra vaccinationsskydd i Sverige.

  • Skydda de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras. Låt dem som väljer bort vaccin anpassa sig genom att begränsa deras rätt att fritt välja förskola. De bör vara på förskolor där de inte riskerar att bidra till smittspridningen.
  • Skapa digital tjänst där vår egen vaccinationsdokumentation samlas som en del av våra journaler på nätet.
  • Ingen samvetsfrihet för vaccinationsmotståndare. Personal som arbetar i barnhälsovården ska vara skyldiga att arbeta för att alla barn som kan ska vaccineras.
  • Utveckla svenska vaccinationsprogrammet så att vi kan få ett bättre skydd mot fler sjukdomar. Närmast gäller det hpv-vaccin för pojkar.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821