september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Med mobil rötgen kan vården komma till patienten

En vanlig orsak till sjukhusbesök är behov av röntgen, exempelvis efter en fallolycka i hemmet. Sjukhusbesöket och transporterna till och från akuten kan vara mycket ansträngande för en äldre person och avstånden till sjukhus kan vara stora. Nu inleds därför arbetet med mobil röntgen som sker i ett samarbete mellan Region Stockholm och vårdbolaget Tiohundra. I förra veckan röntgades den första patienten med hjälp av denna metod, med gott resultat.

Vården ska finnas där patienterna finns. Projektet kring mobil röntgen är just det – ett sätt att förbättra vården för främst äldre och sköra, som inte nödvändigtvis i ett första steg behöver vård på ett sjukhus. Det ger en trygghet till den som är i behov av vård, men är också ett sätt att använda vårdens resurser på ett smart och effektivt sätt. Mobil röntgen är ett viktigt steg för en nära hälso- och sjukvård. Om projektet blir framgångsrikt vill vi sprida verksamheten i regionen.

Verksamheten riktar sig främst till äldre på särskilda boenden som istället för att behöva uppsöka vård på sjukhus kan få hjälp direkt på boendet. Om röntgen visar att patienten är i behov av vidare vård eller operation finns det genom mobil röntgen möjlighet att göra så kallad direktinläggning utan att passera akuten, då undersökning redan är utförd i hemmet. Liknande insatser finns i dag i andra regioner, och resultat visar på vinster i att äldre inte behöver förflytta sig för att söka vård.

Idén utgår från Norrtäljemodellen 2.0, ett Vinnovaprojekt där Tiohundra i samarbete med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Norrtälje kommun, ämnade att hitta nya kvalitativa och effektiva lösningar för de mest sjuka äldre. Fujifilm lånar ut den lågstrålande röntgenapparaten under projekttiden och utrustningen kan användas på samtliga äldreboenden. Projektet ska utvärderas kontinuerligt, bland annat genom intervjuer med personal, boende och närstående.

Region Stockholms kostnad för deltagande i projektet under sex månader uppgår till maximalt 500 000 kronor. Regionen bistår bland annat med underlag för uppföljning och utvärdering. Tiohundra ansvarar för uppstartskostnader och projektledning.

Tiohundra, vården i Norrtälje berättar mer om arbetet här.

Norrtelje Tidning skriver om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1724