september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Med vaccin skyddar du både dig själv och andra

Med hjälp av vaccin kan vi erbjuda ett skydd mot allt från vardagliga smittor till livsfarliga epidemier. Skyddet skapas genom att så många som möjligt är vaccinerade. Då stoppas smittspridningen innan den ens har börjat. Att vaccinera sig är frivilligt men rekommendationen från sjukvården ska alltid vara att man ska följa det vaccinationsprogram som finns.

Idag uppmärksammar Dagens Nyheter att flera anställda vid en barnavårdscentral på Södermalm ger råd om vaccinationer som strider mot barnhälsovårdens riktlinjer. Det pågår sedan tidigare en granskning av just den här verksamheten och de brister som nu synliggjorts är mycket allvarliga och måste få konsekvenser. Jag behöver dock invänta resultatet från den pågående granskningen innan jag kan ta ställning till om avtalet med verksamheten kan sägas upp. Granskningen kommer vara färdig under de närmaste veckorna.

För mig är det självklart att alla barnavårdscentraler ska följa de riktlinjer som finns och att alla föräldrar ska få god och rätt information. Även om vaccinationerna är frivilliga så är rekommendationen från sjukvården och myndigheter att man ska följa det vaccinationsprogram som finns. Vaccinet fyller bara sitt syfte om många är vaccinerade. Att vaccinera sig och sina barn handlar därför inte bara om att skydda sig själv, utan även om att förhindra att andra drabbas av farliga sjukdomar.

De föräldrar som väljer att inte låta sina barn vaccineras riskerar inte bara sina egna barns hälsa, utan även andras – barn som av olika skäl inte kunnat vaccineras, för att de till exempel inte tål vaccinet eller ännu inte fyllt 18 månader och därmed ännu inte haft möjlighet att få vaccinet. Det är ett enormt ansvar som de här föräldrarna tar på sig när de aktivt väljer bort vaccinet för sina barn.

Tillsammans med min partikollega i Stockholms stad, Lotta Edholm, har jag tidigare föreslagit att de föräldrar som aktivt väljer att inte vaccinera sina barn inte ska kunna räkna med att fritt få välja förskola. Istället ska en bedömning utifrån risk för smittspridning vara vägledande vid placering av dessa barn. De barn som av medicinska skäl inte kunnat få sin vaccination ska dock få dispens. Du kan läsa mer om vårt förslag här.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729