maj 05, 2024
Anna Starbrink (FP), Ulla Lyreborg och Helena Zander Ögren, LSF.
Arbetsliv

Medicinska sekreterare – proffs på vårdadministration

Att informationen i sjukjournalerna är korrekt är en patientsäkerhetsfråga. Här spelar de medinska sekreterarna en viktig roll.

I måndags träffade jag representanter för en av vårdens viktiga yrkesgrupper: de medicinska sekreterarna. Det är inte en så stor grupp – i Stockholms landsting har vi drygt 1 600 medicinska sekreterare, jämfört med drygt 12 000 sjuksköterskor eller 6 500 läkare. Men de fyller en viktig uppgift i vården, inte minst genom att se till att den information som skrivs in i patienternas journaler blir korrekt.

Helena Zander Ögren och Ulla Lyreborg från förbundet LSF berättade för mig att det är mycket populärt att utbilda sig till medicinsk sekreterare (eller läkarsekreterare/vårdadministratör, som yrket också kallas). Den YH-utbildning som finns i Huddinge hade till exempel 150 sökande till 25 platser. Kanske inte så konstigt – hela 98 procent av dem som gått utbildningen får jobb!

De medicinska sekreterarna är på sätt och vis en lite undanskymd grupp, och det var ett av skälen till att jag ville träffa dem. Jag tycker nämligen det finns skäl att lyfta fram de medicinska sekreternas särskilda kunskaper och den roll de spelar i hälso- och sjukvården. I det personalpolitiska program som vi arbetar med i Folkpartiet menar vi att vårdadministration kräver sin kompetens och ska skötas professionellt – det är en patientsäkerhetsfråga. De medicinska sekreterarna ska användas som ett värdefullt stöd för de medicinska teamen i hälso- och sjukvården.

I framtiden kommer det bli allt vanligare att patienterna har tillgång till sina journaler via internet. Då blir det än viktigare att informationen som finns där är tydlig och begriplig. Här kommer de medicinska sekreterarna att ha en viktig funktion och därför är det angeläget att vården ser denna yrkesgrupp som en resurs i egenskap av administrativa experter.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821