februari 02, 2024
Sjukvård & hälsa

MedTechLabs för vårdens utveckling

Vården behöver ständig utveckling. Därför etaberlar landstinget nu ett nära samarbete med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan för att skapa en forskningsmiljö kring utveckling av medicinteknik och vårdprocesser. Vi ska bilda ett medicintekniskt centrum – MedTechLabs.

Daniel Forslund (L) som är innovationslandstingsråd har varit pådrivande för att skapa denna nya viktiga plattform för vårdens utveckling med innovativa lösningar. (På bilden ser ni honom i hans rätta element bland medicinteknisk utrustning)

MedTechLabs första tema blir att ta sig an utvecklingen av strokebehandlingen i regionen. Målsättningen är att nya behandlingsmetoder snabbare ska kunna komma patienterna till del i hela hälso- och sjukvården. I landstingets kliniska forskningsbyggnad BioClinicum i Solna finns förutsättningarna att testa nya tekniska lösningar i en patientnära och säker miljö.

MedTechLabs kommer forskare, sjukvårdspersonal och företrädare för industrin att samverka med patienter och friska frivilliga personer för att utvärdera säkerheten och nyttan med nya medicintekniska produkter. Detta är en viktig satsning för att skapa den bästa tänkbara vården i framtiden. Stroke är en allvarlig diagnos som kräver snabba åtgärder. Utveckling en har gått raskt framåt under senare år genom bättre kunskap, moderna läkemedel, nya behandlingsmetoder och bättra möjligheter att förebygga. Förhoppningen är att MedTechLabs kan kommer att göra vården ännu bättra för den som drabbas av stroke.

Läs mer om landstingets beslut här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823