maj 05, 2024

Sedan jag skrev min debattartikel i Aftonbladet för drygt en vecka sedan och då tog fram tillgängliga siffror har Socialstyrelsen hunnit presentera färska siffror i skrifter Aborter 2010.

Antalet aborter som gjordes i Sverige 2010 uppgick till 37 693 20,9 aborter per 1000 kvinnor. Jämfört med året innan är det en liten ökning. Glädjande nog minskar antalet tonårsaborter. I Socialstyrelsena rapport står det ”Antalet tonårsgraviditeter som avslutades med abort var 6 390 under 2010. Jämfört med 2009 minskade aborterna bland tonåringar med 7,1 procent, från 22,5 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-19 till 20,9 per 1000. År 2008 var aborttalet 24,4 per 1000 kvinnor. Aborterna (per 1000 kvinnor) har även minskat något bland kvinnor i åldersgruppen 20-24 år.”

Här är en bild från Socialstyrelsens rapport som visar aborter i olika åldersgrupper:

Aborter i olika åldergrupper

Antalet ansökningar om abort efter vecka 19 har under perioden 2006-2010 varierat mellan 350 och 500. 2010 kunde man se en lite ökning. De som ansökt om abort har främst gjort det av social skäl eller av medicinska skäl. Ansökningar om sena aborter, efter vecka 18 ser för 2010 ur så här:

Ansökan om abort efter vecka 18

Tyvärr verkar det vara förhållandevis många Stockholmskvinnor som blir ofrivilligt gravida. Här utfördes 24,2 aborter per 1000 kvinnor.

Aborter efter län 2010

Tonåringar i Stockholm gör dock inte riktigt lika många aborter som i några andra län, men ändå över medel.

Tonårsaborter efter län 2010

För den som vill veta mer om aborter kan jag rekommendera Vårdguiden.se som har bra information om abort.  Även UMO.se – ungdomsmottagningen på nätet har flera bra texter om abort.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821