september 09, 2023

Idag skriver Dagens Medicin om Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda vårdverksamhet i lokalerna på Södersjukhuset och Södertälje sjukhus om inte kraven på 80 cm avstånd mellan sängen och väggen uppfylls.

De begriper ju lika väl som jag att våra omfattande investeringar inte kan vara klara på så kort tid som de ger oss. De är dessutom inkonsekventa och accepterar en rimligt tidsfrist innan kravet på utrymme i hygienutrymmen blir skarpt. Där får vi på oss till 2017. Men när det gäller sängarna har förbudet i Södertälje redan trätt i kraft och för SÖS gäller det från maj nästa år.

Arbetsmiljöverket säger i Dagens Medicin att de inte tänker kommentera kritiken. Det är ju sig rätt märkligt att de inte kan eller vill motivera sina beslut inför personal, patienter och allmänhet.

Dagens Medicin, artikeln finns ej på nätet
Såhär ser jag på saken: Landstinget ska fullfölja besluten om att bygga om båda de aktuella sjukhusen och för övrigt de flesta andra också, för att leva upp till kraven på moderna och bra vårdmiljöer för både patienter och personal. Det tar sin tid. Det är inte rimligt att vi fram till dess ska ta 300 000 kronor från vården och ge till en statlig myndighet varje gång det är t ex 78 cm mellan väggen och sängen. Det är inte heller rimligt att vi ska kraftigt dra ner på antalet vårdplatser för att klara Arbetsmiljöverkets krav.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823