april 04, 2024
Nya Karolinska Solna.

Vårdfokus uppmärksammar i en artikel mina synpunkter på Arbetsmiljöverkets beslut under den missvisande rubriken: ”Politiker hotar stänga vårdplatser efter krav på bättre arbetsmiljö”. Det är ju helt tvärt om.

Arbetsmiljöverket förbjuder vid vite vårdverksamhet i lokalerna om inte deras krav uppfylls. Mitt besked är att vi självklart måste hålla sjukhuset öppet och erbjuda alla vårdplatser. Patienternas behov av vård går inte att skjuta upp.

Som jag sagt så många gånger, t.ex. här, här och här, är arbetsmiljön viktig och behöver förbättras. Jag ifrågasätter inte heller Arbetsmiljöverkets bedömning av hur en bra arbetsmiljö ska se ut. Jag ifrågasätter det seriösa i att besluta om förbud att använda vårdplatserna, inom en så kort tidsrymd när de vet att vi inte har någon möjlighet att leva upp till kraven.

För att skapa moderna och bra vårdmiljöer för patienterna och personalen har landstinget därför beslutat om rekordstora mångmiljardinvesteringar i sjukhusen. I precis det läget, när investeringsbesluten faktiskt finns på plats, väljer Arbetsmiljöverket att fatta beslut som de vet att sjukhusen inte kommer att leva upp till. Det är just detta som gör mig frustrerad och irriterad.

Våra stora investeringar och utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård är grannlaga uppgifter som förberetts under flera år av Alliansen. Oppositionen försöker nu plocka billiga poänger genom att svepande säga vad de tycker om mig (vad de inte berättar är att de inte lyfte ett finger för att förbättra läget när de själva hade makten), utan att berätta hur det tycker att sjukhusen ska kunna hantera Arbetsmiljöverkets nya beslut. Vänsterpartiet har lättat sitt hjärta i frågan och verkar tycka att Arbetsmiljöverkets linje är helt okej. Sossarna har varit ute med samma budskap. Även den fackliga organisationen Vårdförbundet hejar på Arbetsmiljöverket.

Jag tycker därför att de alla bör besvara några centrala frågor:

  • Är det rimligt att ta stora summor pengar från vården och skicka till Arbetsmiljöverket, för att sjukhusen inte – hur de än vänder och vrider på saken – kan leva upp till verkets beslut? På vilket sätt förbättrar det arbetsmiljön?
  • Å andra sidan: Om sjukhuset skulle dra ner på vårdplatserna i de volymer som skulle behövas för att leva upp till verkets krav, vad säger de då om att motsvarande antal arbetstillfällen försvinner? En vårdplats är ju inte bara en säng, de förutsätter också kompetenta medarbetare. Försvinner sängen så försvinner ju rimligen även behovet av personalen.

Dessutom bör V och S svara på om vilken väg de anser att landstinget nu ska gå:

1. Vi överklagar Arbetsmiljöverkets beslut för vi inte tycker att det är rimligt att dränera vården på vitespengarna. Pengarna behövs för patienter och personal på våra sjukhus.

2. Nöjt säga okej, Arbetsmiljöverket har fattat rimliga och bra beslut så vi betalar gärna stora belopp i vite alternativt drar ner kraftigt på vårdplatser och därmed personal under den tid det tar innan de stora byggprojekten står klara.

För mig är svaren självklara. Men hur är det för oppositionen?

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821