juli 07, 2024

De senaste dagarna har debatten om vårdyrken, utveckling, status och lön. Jag har skrivit om detta tidigare, bland annat här och här. Det är mycket bra att frågorna diskuteras livligt. Själv skrev jag en debattartikel i SvD för några dagar sedan om hur vi kan uppvärdera såväl sjuksköterskornas som vårdbiträdenas yrken. Jag kunde förstås i samma anda ha nämnt en rad andra yrkesgrupper som är centrala i vården – principen att alla borde ha möjlighet att utvecklas i yrket och använda sig av sin fulla kompetensmässiga kapacitet ska naturligtvis omfatta alla.

Idag skriver vänsterns Håkan Jörnehed ett svar på min artikel. Han påstår att jag vill ersätta sjuksköterskor med undersköterskor. Det är förstås inte en korrekt beskrivning. Däremot har sjukhusen i vårt landsting gjort det motsatta – ersatt undersköterskor med sjuksköterskor. Jag menar att båda yrkesgrupperna behövs och kompletterar varandra.

Möjligen till skillnad från Håkan, som är mycket kritisk till denna konvertering av tjänster, menar jag att sjukhusen själva måste ta ansvar för vilken bemanning man finner lämplig. Som politiker anställer varken jag eller Håkan någon medarbetare i vården. Däremot kan vi föra en diskussion om de iakttagelser vi gör och vilka principer som bör råda.

Min uppfattning är att patientens bästa alltid ska vara utgångspunkten. Jag noterar att mixen av personalsammansättningen ser olika ut på våra akutsjukhus, men också inom de olika sjukhusen. Detta tillsammans med den rekryteringsproblematik som finns och behovet av att se att helt andra yrkesgrupper kan behövas i framtiden, t.ex. tekniker, gör att jag tycker det är dags för en ordentlig diskussion om framtidens kompetensförsörjning i vården.

Personalsammansättning (%) 31 dec 2011

Akutsjukhus Läkare Sjuksköterskor, inkl specialist-ssk Undersköterskor
Karolinska 18 45 17
Södersjukhuset 17 45 19
Danderyd 15 39 23
Södertälje 14 37 27
TioHundra* 5 15 58

* Tiohundra i Norrtälje har ett annat uppdrag som gör att jämförelsen med övriga akutsjukhus haltar.

Håkan Jörnehed tar upp lönefrågan, som jag också skrev om i min artikel. Min utgångspunkt är att lönerna ska sättas lokalt och inte dikteras av landstingsråd. Men det betyder förstås inte att vi ska avstå från att ta ställning kring principer. Min uppfattning är att traditionella kvinnoyrken med hög utbildning i offentlig sektor generellt är för lågt värderade. Det behövs ett långsiktigt arbete. Jag vill också se större lönespridning. Den som utvecklar sig i sitt yrke och bidrar till verksamhetens utveckling måste se en utveckling även i lönebeskedet.

Slutligen några rader om vårdplatserna. Visst ser vi alla att det behövs fler vårdplatser. De senaste två åren har ett par hundra vårdplatser tillkommit i länet. Vi planerar också för den störstainvesteringsfasen i Stockholmssjukvårdens historia. I princip alla akutsjukhus står inför kraftiga renoveringar och utbyggnader (ett exempel är Södertälje sjukhus). Samma sak gäller flera närsjukhus. Sammantaget innebär det ett tillskott om många hundra vårdplatser de närmaste åren.

Uppdatering: Min slutreplik på SvD.se kan du nu läsa här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821