september 09, 2023

Nu ökar vi ersättningen till förlossningsvården i Stockholm. Det blir en höjning med cirka 50 miljoner kronor under 2021. En viktig satsning på kvinnors och barns hälsa

Det har skett en positiv utveckling i förlossningsvården med betydligt färre allvarliga förlossningsskador för födande kvinnor. Allt fler kvinnor är också nöjda med förlossningsvården vilket gläder mig mycket.

Att vänta och föda barn är både en spännande och känslig del av livet, den erfarenheten tror jag att många kvinnor delar med mig. En välfungerande mödra- och förlossningsvård är därför väldigt viktigt för mig.

Nu tillförs förlossningsvården mer resurser vilket behövs för verksamhetens utveckling framåt. Jag ser det som en viktig satsning på kvinnors hälsa och för de små barnens bästa start i livet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823