mars 03, 2024
Bra praktik viktigt för framtidens sjuksköterskor
Arbetsliv

Mer samverkan för bättre VFU

Samarbetet mellan högskolorna och sjukvården kring den verksamhetsförlagda utbildningen måste bli bättre. Det är innebörden i ett uppdrag som produktionsutskottet idag gav till landstingsdirektören.

När jag träffar sjuksköterskestudenter får jag ibland signaler att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inte fungerar riktigt så bra som den borde. Ett skäl till detta är att hälso- och sjukvårdsverksamheterna ibland har svårt att erbjuda praktikplatser när flera utbildningsanordnare förlägger VFU-perioder samtidigt.

VFU är en viktig del av sjuksköterskornas utbildning, och för att VFU:n ska bli bra måste studenterna få en bra introduktion och ett positivt bemötande, en kreativ studiemiljö och god handledning. Detta ställer krav på en väl fungerande samverkan mellan utbildningsanordnare och den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen.

Regeringen har fattat beslut om en kraftig utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen under kommande år. Det är ett välkommet besked eftersom tillgången till sjuksköterskor har stor betydelse för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Men det gör det samtidigt ännu mer angeläget att samverkan kring VFU förbättras.

Därför gav produktionsutskottet, på mitt initativ, vid dagens möte i uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till åtgärder för förbättrad samverkan mellan utbildningsanordnare och vårdverksamheter, i syfte att säkerställa en välfungerande verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Stockholms län.

Som ordförande i produktionsutskottet ser jag detta som ett viktigt första steg för att ytterligare förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen i landstingets verksamheter, och därmed också göra framtidens nyexaminerade sjuksköterskor ännu bättre rustade för arbetslivet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823