juli 07, 2024
Stockholms läns museum, en av de verksamheter som fått ökat stöd. Bild: Länsmuseet.
Stockholms läns museum, en av de verksamheter som fått ökat stöd. Bild: Länsmuseet.

Igår hade vi vårt första möte med landstingets kulturnämnd. Vi fattade bland annat beslut om budget för 2011. Den största förändringen är att vi utökar stödet till Stockholms konserthus med 5 miljoner kronor. Vi beslutade också om årligt verksamhetsstöd för 2011 om 52 miljoner kronor, även det innebär en viss utökning om cirka 500 000 kr jämfört med förra året.

De organisationer som fått ökat stöd är främst:

Jag ser det som mycket angeläget att vi har ett bra stöd till kulturverksamheter i länet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821