mars 03, 2024

Sjukvården ska vara av hög kvalitet, tillgänglig, jämlik och aldrig diskriminera någon. Detta tillsammans med ett stort eget inflytande och valmöjligheter samt en insikt om att vården måste utgå från den enskilda människans behov och ges med respekt för henne skapar en gott och värdigt sammanhang är patienten.

hjärtaMånga upplever att vården inte organiserad utifrån patienterna behov. Vi vet att exempelvis läkare lägger en alltför liten del av arbetstiden på direkta möten med patienter. Många medarbetare inom hälso- och sjukvården vittnar om att den administrativa bördan tränger bort tid för patienterna. Som anhörig bär jag själv med mig upplevelser av mindre gott bemötande i sjukvården. Det måste vi ändra på genom att hela tiden sätta patienten främst och genom att tillvarata medarbetarnas kompetens och våga prova nya sätt att ersätta vården där värdet för patienten blir den viktigaste faktorn.

Vi måste få vara hela människor, även när vi är sjuka. Ibland kan man uppleva att man reduceras till att vara bara en patient där fokus rikta helt mot sjukdomen. Men våra mänskliga behov av integritet, måltider, en läkande miljö måste också få utrymme.

Den som är sjuk eller behöver stöd för att undvika sjukdom måste få en starkare ställning i svensk hälso- och sjukvård. Vi måste få en lagstadgad rätt att välgrundat göra våra val av var vi vill få vården utförd. Patienterna ska ha lagstadgad rätt att kunna göra välgrundade val av hälso- och sjukvård.

En röd tråd i den liberala sjukvårdspolitiken är att vården ska använda sig av metoder som har stöd i vetenskapen och är effektiva. Vi vill med vetenskap utmana självutnämnda hälsoprofeter och sätta stopp för kvacksalveri i vården.

En annan viktig uppgift för oss är att erbjuda människor tillgång till den egna journalen och makten över vem som får titta i den. I vårt nya ”egna rum på nätet” kan patienten samla mycket kunskap om sin egen hälsa och få tillgång till många nya vårdtjänster.

Läs mer

Jag har lett arbetet med att utveckla Folkpartiets sjukvårdspolitiska program.

Här hittar du mina blogginlägg om sjukvård och hälsa. Om du är intresserad av mitt arbete för att utveckla landstinget som en attraktiv arbetsgivare hittar du blogginlägg i kategorin arbetsliv.