april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Mer trygghet med hemtjänst

En person med hemtjänst kan i värsta fall få möta en mängd nya ansikten varje vecka, istället för en ansvarig person och en mindre krets som finns till hands när det behövs. Det är dags för en fast undersköterska i hemtjänsten, och få bort ”springet” som många upplever.

Friheten och tryggheten måste stärkas för äldre med hemtjänst. Rätten att välja en fast omsorgskontakt, en undersköterska som är den kontinuerliga kontakten med hemtjänsten, måste vara ett tydligt liberalt krav för att stötta en ny regering. Det skriver jag och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) i en debattartikel i Dagens samhälle.

Dagens samhälle

Man ska få leva livet hela livet! Det har varit Barbros paroll länge och jag kan bara instämma. Det har blivit vår gemensamma vision för årsrika i vårt samhälle. Att få fortsätta vara den man är och få forma sin vardag som man vill är något de flesta människor önskar även när åldrandet ibland gör att man behöver vård och omsorg.

Många behöver hemtjänsten för att få vardagen och fungera och vara trygg. Är man därtill sjuk och skör blir förstås insatserna än viktigare och ibland mycket omfattande. 

Många årsrika upplever tyvärr att hemtjänsten inte ger den trygghet och den kontinuitet de skulle behöva. Personalkontinuiteten, det vill säga att den enskilda människan får träffa ett begränsat antal omsorgspersonal varierar stort. Ibland för en årsrik människor träffa så många som 25 olika personer under en tvåveckorsperiod, genomsnittet i landets kommuner var under 2019 hela 16 olika personer från hemtjänsten, matleveranser, hemsjukvård och trygghetslarm inte inräknat. Det kan lätt bli ett väldigt ”spring” i människors hem med ständigt nya ansikten och väldigt lite kontinuitet och möjlighet att bygga en varaktig relation mellan hemtjänstens medarbetare och den enskilda äldre. Så behöver det inte vara. 

Sedan länge har Liberalerna verkat för att vi alla ska kunna välja en fast husläkare på vårdcentralen. Lika viktigt är det att skapa kontinuitet när omsorgen ges i det egna hemmet. Men det räcker inte. Många har omfattande insatser i det egna hemmet och det kan ibland bli väldigt många olika människor inblandade. Alla gör säkert sitt bästa, men sammantaget blir det för rörigt i den enskilda människans liv. Kommunerna och de hemtjänstutförare som arbetar i människors hem måste åläggas att planera och strukturera arbetet utifrån den enskilda människans behov. Det borde vara en självklarhet, men är det inte idag. 

Vi föreslår därför tydliga förbättringar av hemtjänsten generellt i vårt land. Barbro Westerholm har lett en statlig utredning som tagit fram förslag som konkret skulle förbättra vardagen och öka livskvaliteten för många årsrika. Dessa vill vi att riksdagen och alla kommuner och regioner skyndsamt sätter i verket.

Förslaget innebär en ny lag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det skulle ge årsrika och andra som har hemtjänst en fast kontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska på sikt vara undersköterska.

Omsorg i en människas eget hem är naturligtvis en väldigt privat och ofta intim situation som kräver stor respekt för den enskilde och måste präglas av tillit och värdighet. Med en fast undersköterska i hemtjänsten får man en chans att lära känna varandra, bygga förtroende både hos den som får hemtjänst men också hos anhöriga.

Bilden: Barbro och jag i ett samtal om framtidens äldrevård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821