april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Mer vård, mindre byråkrati

Under veckan som gick beslutade landstingsfullmäktige om budget för nästa år. Det är på sätt och vis slutet på en lång process som pågått hela vården att mejsla fram Alliansens gemensamma budgetförslag som sedan beslutas av fullmäktige. Men det är lika mycket början på en ny fas då vi ska förverkliga flera av våra idéer. 

Alliansen har inte majoritet i fullmäktige och därför är det alltid spännande att se om de rödgröna lyckats både enats sinsemellan och dessutom fått med Sverigedemokraterna på sin linje. Det mesta gick Alliansens väg, men på några punkter fick vi avslag på våra förslag, inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde innebär det att reumatiker inte heller i framtiden kan få den valfrihet som vårdval skulle ha möjliggjort.

Jag skrev tillsammans med Allianskollegorna en debattartikel i Dagens samhälle som sammanfattar några av de viktigaste besluten som budgetbehandlingen innebar. Läs gärna här.

Några av de viktigaste besluten i hälso- och sjukvårdsbudgeten är:

  • 150 miljoner mer till vårdcentraler/husläkarmottagningarna

Primärvården ska bli den trygga basen i sjukvården för att fler ska få rätt vård på rätt plats, och i tid. Utöver att ge primärvården ett bredare uppdrag inför vi också en digital vårdgaranti.

  • Fast läkarkontakt, i ett första steg för sjuka äldre

Under 2018 införs i ett första steg en fast läkarkontakt i primärvården för multisjuka och patienter över 75 år.

  • Vi utvecklar – inte avvecklar – vårdvalen

I budgeten för 2018 står vi fortsatt upp för stockholmarnas rätt att välja, samtidigt som vi är tydliga med att vårdvalen ska organiseras så att de ger bästa möjliga vård och nytta för varje skattekrona.

  • Vi bygger ut förlossningsplatserna

Ytterligare kapacitet skapas genom utbyggande på Huddinge sjukhus och en ny förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus är planerad och ska öppna 2021. Fram till dess utökas också kapaciteten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

  • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

I landstinget har vi – precis som övriga landsting/regioner – svårt att rekrytera och behålla framförallt sjuksköterskor till våra dygnet-runt-verksamheter. Därför ställer vi krav på att alla sjukhus ska arbeta aktivt med att vara attraktiva arbetsgivare där fler vill börja arbeta, stanna och utvecklas.Vidare är det viktigt att rätt personer med rätt utbildning gör rätt saker, varför vi vill se fler undersköterskor och medicinska sekreterare som kan avlasta sjuksköterskor och läkare.

  • Mer vård, mindre byråkrati

Landstinget ska bli en effektivare organisation och minska den administrativa bördan både på våra centrala förvaltningar och på vårdgivarna som istället ska få lägga sin tid på personalen. Vi ska bland annat analysera konsekvenserna för administrationen när nya beslut fattas. Och vi ska minska användandet av konsulter, när dessa inte är nödvändiga.

 

Det finns mycket att vara stolt över i Stockholms sjukvård. Varje dag görs stora insatser för patienterna. Men vi ska också vara tydliga med att det finns stora utmaningar. Framförallt på akutsjukhusen. Med vår budget görs stora investeringar i utökade och förbättrade vårdmiljöer och insatser för att utbilda fler till vårdens yrken. Sjukhusen ska också avlastas mer genom att den öppna vården utanför sjukhusen utvecklas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823