april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Mer vård närmare patienterna

Rätt vård på rätt nivå – det handlar ofta om att du ska kunna få vården nära dig, och helst hos en läkare och på en mottagning som du själv väljer. Vården ska vara snabb och enkel att nå när man behöver den – det handlar om både trygghet och frihet. Därför jobbar vi med att mer vård ska finnas utanför de stora sjukhusen.  I Region Stockholm fortsätter vi att gå mot det hållet.

Häromdagen skrev jag om hur fler barn ska få avancerad sjukvård i hemmet. I dag kan jag berätta om att utvecklingen fö framtidens hälso- och sjukvård fortsätter för både planerade och akuta vårdbesök. Det handlar om specialistläkare och närakuter.

Allt fler av de specialistläkarbesök vi gör, görs utanför de stora sjukhusen. Det gäller alltså öppenvårdsbesök på en mottagning där man behöver träffa en specialist, men inte behöver läggas in på en sjukhusavdelning eller på något annat sätt har behov av storsjukhusets resurser.

Allt fler akuta besök görs på närakuterna för barn och vuxna. Det betyder snabbare och bättre hjälp för fler, som annars hade kunnat få vänta i flera timmar på de stora sjukhusakuterna. Närakuterna har kapacitet att ta hand om de flesta akuta tillstånd, medan de stora akutsjukhusen därmed kan fokusera på de svårast sjuka och skadade.

Så här ser det ut i siffror, från hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut: Specialistläkarbesök utanför akutsjukhus ökade sin andel med 1,1 procentenheter under januari-juli 2019, jämfört med 2019.

Närakutbesöken ökade kraftigt under 2018 och ökningen fortsätter, om än i långsammare takt, hittills under 2019. Tillsammans med husläkarjourerna tog närakuterna vid slutet av juli emot nästan hälften (49,2) av de akuta besöken.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821