oktober 10, 2023

Det ska vara vara lätt och smidigt att ta sig fram i Stockholmsregionen. En väl utbyggd kollektivtrafik är grundläggande för att mångas vardag ska gå ihop, och för dem som ändå behöver använda bil ska infrastrukturen gör det smidigt. Ett allt viktigare transportmedel för många är cykel, och det är väldigt positivt både för miljön och folkhälsan. Själv gillar jag att cykla under sommarhalvåret både i vardagen till jobbet och på fritiden för att komma iväg på utflykter, eller för cyklandets egen skull.

Jag vill att det ska vara enkelt och tryggt att cykla både i centrala staden och i länet i övrigt. Stockholmarnas möjligheter att cykla ska förbättras. Målet är att cykel ska stå för 20 procent av alla resor i Stockholmsregionen år 2030, enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Det är en hög ambition och innebär cirka en fördubbling jämfört med idag.

För att nå dit krävs ett målmedvetet arbet och att många aktörer samarbetar. Detta tar nu Regiln Stockholm initiativ till genom att bjuda in till en särskild cykelförhandling.

I november förra året beslutade regionfullmäktige om en regional cykelplan för Stockholmsregionen.

För att få upp farten gäller det att trampa på, och idag berättar Region Stockholm att vi bjuder in till en särskild cykelförhandling för att samla flera viktiga aktörer som tillsammans kan göra vår region till en enklare plats att ta sig fram med cykel.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823