september 09, 2023
Grönsaker
Sjukvård & hälsa

Minska matsvinnet – även i vården

1,2 miljoner ton mat kastar vi svenskar varje år, varav ungefär hälften är ätbar mat. Det är ett enormt slöseri och ger en stor miljöbelastning. Att minska matslöseriet är en uppgift som varje hushåll bör ta sig an för både privatekonomin och miljön. Men även en stor organisation som Stockholms läns landsting har en läxa att göra.

Landstinget i Stockholm har höga ambitioner att minska klimatpåverkan från livsmedel. En av de viktigste strategierna för detta är att minska matsvinnet. Bättre mat som anpassas helt efter patientens behov och tillagas i egna sjukhuskök, så lyder mitt recept för minskat matsvinn i sjukvården.

800 ton matavfall från patient- och restaurangmåltider samlade landstinget in år 2012 för biogasproduktion. Det är i och för sig rätt bra att göra biogas om man nu har några matrester, men det vore väldigt mycket bättre om vi i stället minimerade matavfallet eftersom livsmedelsproduktionen bidrar starkt till en negativ klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är det ju ruskigt onödigt att köpa in 800 ton mat för att sedan slänga bort den. Att kraftigt dra ner på matsvinnet är en viktigt fråga i den Måltidsutredning som landstinget genomförde för ett par år sedan på mitt initiativ. Nu arbetar alla sjukhus med frågan om framtidens mat och måltider i vården. Att i detta sammanhang ha en hög miljö- och klimatambition måste vara en självklarhet.

Att köpa in rätt mängd och att laga till rätt mängd mat är två grundläggande tips för minskat matsvinn, men även att använda resterna till nya måltider. Självklart ska man i sjukhuskök vara oerhört noga med hygienen för undvika smittspridning så maten måste förstås lagas med största omsorg. Till detta krävs proffs som behärskar denna konst. Och det krävs kompetens för att arbeta med servering vid måltider på sjukhus både för patientsäkerheten och för patientens upplevelse av maten. Lika viktigt är att ha rätt kompetens hos dem som handlar upp och köper in råvarorna. Det är områden som behöver utvecklas på många håll i landstinget och arbetet pågår.

 

Bra råvaror i rätt mängd som tillagas med kompetens och kärlek – så minskas matsvinnet.
Bra råvaror i rätt mängd som tillagas med kompetens och kärlek – så minskas matsvinnet.

sll-maltidsutredningen

Idag skriver Dagens Nyheter intressant om matslöseriet i Sverige.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823