maj 05, 2024

Nästan 80 sköna miljoner kronor får Stockholms läns landsting från den statliga kömiljarden. Syftet med kömiljarden är att puffa sjukvården att jobba för en köfri sjukvård.  I 9 av årets 12 månader lyckades vården i Stockholm erbjuda patienterna mottagningsbesök inom kömiljard-reglerna. Under sommaren när många har semester blev köerna lite längre. Men under hösten har det blivit betydligt bättre.

Allt fler får också tid till planerade behandlingar inom gränsen för kömiljarden.  Resultaten har förbättrats under året – men länet har ännu inte nått fram till gränsen för kömiljarden när det gäller väntetid till behandling.

Här finns en tabell över hur väl landstinget lever upp till kraven på minskade köer.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821