mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Mitt ansvar över mitt liv

Min hälsa är först och främst en angelägenhet för mig därför att det är mitt liv och min tillvaro det handlar om. En rimlig balans mellan sunda vanor och njutbara utsvävningar eftersträvar jag för egen del. Möjligheten att främja hälsan ökar med kunskap. Om vi drabbas av sjukdom ska vården finnas där för oss, och behandla oss jämlikt oavsett våra livsstilsval. Jag skriver idag om livsstil och ansvar för den egna hälsan på SVT Opinion.

Alla har sitt sätt att skapa njutning och det goda livet. Vi ska varken totalförbjuda rökning eller införa regler för solning.
Vi måste få leva och njuta av livet men ditt liv är ditt ansvar. Ingen kan räkna med att staten eller någon annan ska ta ansvar ens eget liv. Det finns kunskap om vad som skapar hälsa och vad som leder till ohälsa. Låt oss ta ansvar själva och lyssna på den kunskapen.

Det vi politiskt kan och ska göra är att se till att människor blir just välinformerade. Kunskap gör att vi själva envar kan göra avvägda val. Kanske har det för någon ett så stort värde att få en bit grillat kött att det väger upp risken för sjukdom som kan följa? Det är inget som jag eller någon annan politiker ska bestämma över men jag önskar att ditt val är medvetet.

Ett sätt att sprida kunskap, och väcka uppmärksamhet, var Cancerfondens kampanj ”Nej till cancer” som påpekade samband mellan vissa livsstilsval och risken att drabbas av cancer.
Den uppfattades av vissa som skuldbeläggande av cancerdrabbade, men jag beklagar att den drogs in istället för att omformuleras. Självklart ska ingen känna skuld för cancer. Sjukdomar kan ha många orsaker och vården ska vara högklassig och jämlik för alla.

Kunskap är att cancer ökar: dubbelt så många kommer leva med cancer år 2040 som i dag, och kostnaderna för vård, inkomstbortfall och anhörigvård beräknas kan ha fördubblats från dagens miljarder.
Men kunskapen säger också att det går att göra något! 60 000 svenskar drabbas av cancer varje år – men vart tredje fall bedöms kunna undvikas genom förändrade vanor.

Samhällets verktyg för att främja hälsa är begränsade. I hälso- och sjukvården kan vi inte påverka så mycket, men vi kan göra mer för att lyfta de hälsofrämjande insatserna och stödja den som vill förändra sin livsstil.
Tillsammans kan olika samhällsaktörer hjälpa till att sprida kunskap: stat, sjukvård, frivilligorganisationer. Utan moraliska pekpinnar och utan skuldbeläggande, men med sanningsenliga fakta.

Njut av sommaren och livet. Du kan inte räkna med att staten eller någon annan tar ansvar för ditt liv – men ducka inte för kunskap. Och den viktigaste kunskapen av alla: Du bär själv ansvar för din egen hälsa.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823