december 12, 2021
Sjukvård & hälsa

Mobilt team för vaccination av hemlösa människor

I dag startar ett mobilt team som vaccinerar personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet. Den uppsökande verksamheten sker genom att vaccinationsteamet åker runt hos olika stöd- och frivilligorganisationer.

Vi har sedan några veckor tillbaka haft en riktad vaccination för hemlösa och andra personer som lever i mycket utsatta situationer, på de vårdenheter som också i vanliga fall arbetar med deras behov. I dag startar ett uppsökande mobilt team, i samarbete med frivilligorganisationerna,

Det mobila teamet startar i dag, måndag vecka 21, och är från nästa vecka i full drift måndag-fredag. Teamet består av två sjuksköterskor och läkare finns tillgänglig.

Schemat för besöken är framtaget i samråd med organisationer och vårdverksamheter som Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Convictus, Pelarbacken (vårdcentralen för hemlösa), Läkare i världen och Mikamottagningen.
 

Målgruppens storlek är svår att uppskatta exakt men omfattar ett antal tusen personer.

Sedan tidigare vaccineras personer i utsatthet också på plats på vårdenheter som har dem som målgrupp, t ex Pelarbackens vårdcentral för hemlösa.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752