september 09, 2023
Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas i en liberal riktning. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende och rädda liv och hälsa. Liberalerna har en nationell reformagenda för en modern beroendevård med bland annat brukarrum, utredning av avkriminalisering, och mer förebyggande insatser.

Människor far illa i sitt beroende. Alltför många dör i misär, men reformtempot i svensk narkotikapolitik är allt för lågt. Därför presenterar vi nu en agenda för en modern narkotikapolitik för Sverige. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende, och rädda liv och hälsa.

Den som fastnar i drogberoende förlorar sin frihet, och ofta möjligheten att leva ett värdigt liv. Vi behöver ändra inriktning från straff till vård och från stigma till värdighet. Vi behöver bygga en narkotikapolitik grundad på vetenskap och humanism för att rädda liv.

Liberalernas reformagenda för beroendevården:

  • Förebyggande arbete och tidiga insatser. Barn och unga måste erbjudas tidiga insatser. Lagstiftningen måste sätta barnets behov i fokus Det måste vara enkelt att söka vård även utan föräldrars medgivande. En förälder ska inte kunna fördröja vårdens insatser.
  • Brukarrum för injicerande droganvändare. Sprututbytesprogram har visat sig fungera väl och ger människor en kontaktyta mot vården som kan hjälpa dem att stärka sin hälsa. I andra länder som Norge och Danmark erbjuds människor inom ramen för sprututbytet också en trygg plats att ta sina droger på för att minska utsattheten och undvika att människor dör i en överdos. Det är dags att öppna möjligheten för brukarrum även i Sverige.
  • Ge vården ansvar för all beroendevård.Beroende är en sjukdom, och det är vård som behövs. Ansvaret för beroendevården bör i sin helhet överföras till sjukvården från socialtjänsten. Det är ökar möjligheterna till bättre hjälp för personer med missbruksproblem och samsjuklighet det minskar risken att människor skickas runt i systemet som i ett Svartepetterspel.
  • Livräddande läkemedel måste finnas lätt tillgängligt. Vi behöver stärka arbetet med läkemedelsassisterad behandling i hela landet. Läkemedel som kan häva en överdos, så som naloxon, är en livräddande insats och ska finnas väl spritt i miljöer där de kan komma till användning för att rädda liv, exempelvis hos poliser och ordningsvakter och hos anhöriga.
  • Utred avkriminalisering. Idag är såväl bruk som innehav för eget bruk av narkotika kriminellt. Ordningen har gällt i några decennier, och det är idag mycket omdiskuterat om det har varit bra eller tvärtom skadat människor. Narkotikapolitiken måste grundas på fakta. Därför bör den utredning som nu arbetar med att se över narkotikapolitiken också utreda frågan om kriminaliseringens effekter och om avkriminalisering av bruk och innehav för eget bruk skulle kunna förbättra livet för fler.

Om du också vill se en moderniserad narkotikapolitik och en utvecklad beroendevård ska du rösta på Liberalerna.

Brukarrum är en etablerad verksamhet i andra länder, här i Oslo.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823