oktober 10, 2023
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Morgondagens sjukvård på agendan

Vad är sjukhusets uppdrag för att utveckla en sjukvård i världsklass? Det var ämnet för den diskussion som jag var inbjuden att delta i igår, när Dagens Medicin anordnade en heldag med morgondagens sjukvård som tema.

I panelen fanns även Mikael Forss från Karolinska Universitetssjukhuset, Eva Pilsäter Faxner, SLSO, Niklas Sundler, Region Skåne, Gunnar Nemeth, Capio och Jan Pettersson, Telia.

Jag valde att lyfta fram personalens roll i utvecklingen av vården. Jag ser framför mig att vi i framtiden kanske kommer ha nya yrkeskategorier, med kompetenser i gränslandet mellan vård, teknik och ekonomi. Den utvecklingen kan vi främja på olika sätt i landstinget. Ett sätt är förstås att uppmuntra och stödja innovativa medarbetare. Här tror jag SLL Innovation kommer att spela en viktig roll. Jag tror också det behövs en förnyad syn på bisysslor. På sikt tror jag det gynna innovationsklimatet inom vården om vi är mer tillåtande mot medarbetare som t.ex. vill bedriva forskningsverksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Jan Pettersson, jag och Niklas Sundler diskuterar morgondagens sjukvård.

En annan aspekt som är högaktuell när det gäller framtidens hälso- och sjukvård är hur vi stärker patienten som aktör i vården. I Folkpartiet driver vi att man borde ha större makt över sin journal. Gunnar Nemeth från Capio nämnde att i flera länder, t.ex. Frankrike, är det patienterna som ”äger” sina journaler. Det tycker jag är tecken på stor respekt för patientens integritet.

I rapporten Framtidens hälso- och sjukvård, som landstinget antog förra året, skriver vi att ”eHälsa ger … möjlighet att organisera och ge hälso- och sjukvård på ett nytt sätt där patientens och invånarens roll utvecklas mot ökad delaktighet och ansvarstagande för sin hälsa och vård”. I den ambitionen bör det förstås ingå att ge patienten makt över sin egen journal.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823