september 09, 2023
Liberalerna

Möta väljare

Politiskt arbete har många olika sidor. Sammanträden, debatter, förhandlingar, voteringar, opinionsbildning med artiklar och pressmeddelanden, beök i verksamheter som vi ansvarar för, fördjupning i ämnen genom studiebesök, seminarium, läsande av otroliga mängder information och mycket annat ingår i vardagen. För att allt detta ska bli möjligt behövs också möten med invårnarna i vårt län. Självklart möter jag som alla andra massor av människor i vardagen när jag hämtar på förskolan eller lämnar på skolan, när jag är med barnen i lekparken, när jag går på kulturevenemang och allt möjligt annat. Där kan många intressanta samtal uppstå även om jag förstås inte har politikerhatten på mig alltid.

Ibland, och gärna oftare än idag, vill jag också ut på gator och torg för att träffa människor, dela med mig av information om folkparitet och föra korta men betydelsefulla samtal. Möten med väljarna kan inte koncentreras till några veckor i september strax före val. Min ambition är att varje vecka avsätta tid för utåtriktade aktiviteter där jag ibland kan få berätta om folkpartiet men framförallt få lyssna på människors tankar och idéer. Igår var jag och några partikompisar ut på Kungsholms torg för att dela ut infoblad om folkparitets skolpolitik. Och förstås uppstod flera intressanta samtal, bland annat med en engagerad matematiklärare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823