december 12, 2023
Arbetsliv

Möte med ST-läkare

Idag ska jag, tillsammans med min politikerkollega Håkan Jörnehed från Vänsterpartiet, träffa en grupp ST-läkare från Karolinska sjukhuset, dvs. läkare som är under specialistutbildning.

Tanken är att ge dem en bild av hur landstingets styrs och det blir säkert tillfälle till intressant diskussion. Det är kul att göra det tillsammans med Håkan, för han är också en engagerad politiker som vill se utveckling. Dock har vi förstås rätt olika åsikter om vad som bör göras. Det kan bli bra dynamik i vårt samtal, hoppas jag.

Jag kommer i alla fall att peka på en del av de utvecklingsområden som just nu är högaktuella i landstinget:

  • Genomförandet av framtidsplan för hälso- och sjukvården. I grova drag handlar det om att föra ut mycket av den sjukvård som sker på akutsjukhusen men som inte behöver akutsjukhusens resurser. Specialister utanför akutsjukhusen får en viktig roll. Och närsjukhusen behöver utveckla.
  • Stora investeringar i så gott som alla våra sjukhus för att skapa förutsättningar för modern sjukvård åt en växande befolkning. 500 nya vårdplatser + en hel del på närsjukhusen som ska utvecklas. Det är också en fråga om att förbättra arbetsmiljön.
  • Förverkligandet av NKS. Det är inte ofta man bygger ett helt nytt stort sjukhus som kommer att förändra så mycket av vården i Stockholm framöver.
  • Utvecklat vårdval inom flera områden för att stärka patientmakten och öka mångfalden i vården.
  • Stärkt patientsäkerhet med nollvision för de unvikvara vårdskadorna som skapar så mycket lidande och kostar enorma summor pengar.
  • Vi ska utveckla e-tjänster kring hälso- och sjukvården. Där finns det mycket att göra för att som kan underlätta tillgängligheten för medborgarna. (Läs t.ex. min kollega Birgitta Rydbergs blogg om internetpsykiatri.)
  • Vi ska upphandla S:t Görans sjukhus, som redan i dag drivs av privata Capio men finansieras av landstinget precis som annan vård. Där har vi olika åsikter. Jag menar att det har ett stort värde att det finns olika utförare av den landstingsfinansierade vården.
  • Vi ska säkerställa kompetensförsörjningen.Vi står inför stora pensionsavgångar på lite sikt inom olika verksamhetsfält. Därför behöver vi fylla på med fler yngre läkare. I detta sammanhang lyfter vi fram utländsk vårdpersonal som en mycket viktigt resurs.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823