maj 05, 2024
Möte pensionärsråden, Anna Starbrink (FP) och Håkan Jörnehed (V)
Sjukvård & hälsa

Möte med pensionärsråden

Ett hundratal representanter för de kommunala pensionärsråden hade kommit till landstingssalen i morse för att möta politiker och diskutera framtidsfrågor.

Alla partier var inbjudna till mötet, och som gruppledare representerade jag Folkpartiet. Jag fick tillfälle att säga några inledande ord, och lyfte då en fråga som jag tycker är viktig inom vården, nämligen att se hela människan och inte reducera henne till en patient. Jag berättade om Gärd Johansson, som ville läsa en bok när hon låg inlagd på sjukhus. Eftersom läslampan var trasig bad hon personalen att byta den, men fick då frågan ”vad har du att läsa, som är så viktigt?”. Detta är förstås inte acceptabelt, och exemplet visar att det behövs ett kontinuerligt arbete med bemötandefrågor inom hälso- och sjukvården.

Jag passade också på att lyfta en annan av mina och Folkpartiets hjärtefrågor, nämligen kulturen. Tillgång till konst och kultur inom vården är viktigt, inte minst för personer som har täta kontakter med vården och tillbringar mycket tid på sjukhus. Forskning visar att kulturella upplevelser kan bidra till välbefinnande och tillfrisknande, och Folkpartiet kommer aldrig att acceptera nedskärningar av kulturanslagen inom hälso- och sjukvården.

Även övriga partier var förstås representerade på mötet, som avgående äldrelandstingsrådet Stig Nyman (KD) bjudit in till. På bilden här ovanför syns jag tillsammans med Vänsterpartiets gruppledare Håkan Jörnehed. Vi är oense om det mesta i politiken, men uppskattar att debattera med varandra. Dessa debatter lär fortsätta under den kommande mandatperioden – nästa tillfälle blir under budgetfullmäktige den 16–17 december. Det ser jag fram emot!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821