juni 06, 2024

I tisdags höll jag ett seminarium tillsammans med tonsättaren Martin Q Larsson, hälsoekonomen Joakim Ramsberg, professor emeritus Gunnar Bjursell och ljudkonstnären och instrumentbyggaren Johan E Andersson.

Martin och Johan inledde det hela med musik (förstås!). Sedan presenterade jag och Martin bakgrunden till vårt seminarium – att musik behövs för patienterna i vården. Och kultur och hälsa hänger ihop. Men vi behöver mer kunskap. Därför samlar vi nu ihop vetenskapen, konsten och politiken för att ta ett steg vidare.

Gunnar Bjursell berättade om musikens betydelse för oss och hur den kan påverka våra hjärnor. Use it och lose it, var hans budskap. Om vi inte använder våra hjärnor så tappar vi förmågor. Musik påverkar våra hjärnor och kan vara användbart i vården. Musik kan också förebygga demens. Det budskapet nappade Johan E Andersson på och drog i gång en förebyggande aktivitet där hela publiken involverades. Med trumpinnar fick i tillsammans skapa ett litet stycke musik.

 

Johans E Andersson leder musikworkshop
Johans E Andersson leder musikworkshop.
Det började lite trevande, men snart var vi igång med trummandet.
Det började lite trevande, men snart bankande vi på bra med trumpinnarna.

 

Joakim Ramsberg gav oss tankar om hur vi kan se på detta med kultur och hälsa ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vi behöver hitta sätt att klämma in kulturen i vårdbudgeten och för det krävs att man kan visa att det är smart och konstandseffektivt med till exempel musik.

Sen var det min tur att berätta om mitt initiativ i Stockholms läns landsting. Där har vi länge jobbat med kultur i vården, helt ur ett kulturpolitiskt perspektiv för att vi vill erbjuda alla människor tillgång till kulturlivet. Nu ska vi utvärdera våra insatser och se om vi kan utveckla det på något sätt. Vi har också bestämt (i landstingsfullmäktiges budgetbeslut i början av juni) att försöka få igång ett samarbete med flera aktörer för att få till en bättre koppling till vetenskap. Vi är intresserade av att se om musik kan vara mer än musik, medicin kanske? Och det är ju just det som vårt seminarium handlar om.

Gunnar Bjursell, Joakim Ramsberg, jag och Martin Q Larsson
Gunnar Bjursell, Joakim Ramsberg, jag och Martin Q Larsson
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821