oktober 10, 2023
Kultur Sjukvård & hälsa

Musik som medicin i Almedalen

Musik som medicin i Almedalen på tisdag kl. 17.00

Missa inte vårt seminarium om kultur och hälsa på tisdag i Almedalen.

Musik som sänker vårdkostnaderna samtidigt som patienternas välbefinnande ökar

  • Det är ett väl bevisat faktum att konstnärliga upplevelser bidrar till patienter tillfrisknar fortare.
  • Det är ett väl bevisat faktum att patienter mår bättre (eller rättare sagt mindre dåligt) under tillfrisknandeprocessen om de får tillgång till konstnärliga upplevelser.
  • Musik och andra ljudupplevelser har fördelen att – rent fysiologiskt – gå direkt in i hjärnans känslocentrum, utan att ta omvägen via hjärnbarken.
  • Musik och ljudkonst kan därför påverka allmäntillståndet positivt hos mottagaren, oavsett dennes tidigare kunskaper, och oavsett funktionshindrande omständigheter.
  • Musik och ljudkonst är dessutom billigt och effektivt att distribuera praktiskt.

Sverige och Europa har vi nu sedan sextiotalet bedrivit experimentverksamhet med konstnärliga upplevelser kopplat till sjuk- och hälsovård, till en överväldigande majoritet med positivt utfall, vad gäller såväl patienter som medverkande personal. Nu är det dags att experimenten blir verksamhet. När vi kan använda kultur för att öka människors välbefinnande och minska sjukvårdskostnaderna är mycket vunnet. Och vi behöver mer forskning för att utveckla fältet. Det är dags för forskare, konstnärer och politiker att ta tag i frågan gemensamt. Det gör vi nu.

Deltar gör bl.a. Gunnar Bjursell och Martin Q Larsson

Medverkande Gunnar Bjursell, professor, Martin Q Larsson, ordförande Föreningen svenska tonsättare och Anna Starbrink (FP), kultur- och produktionslandstingsråd i Stockholm, Joakim Ramsberg, hälsoekonom, KI. Dessutom blir det taktfast workshop med Johan E Andersson.

Tid och plats: 3 juli kl. 17.00–18.00 på Strand Hotel, Teatern

Musik som medicin – inbjudan

Välkomna!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823