september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Närakuten Haga öppnar

Den nya Närakuten Haga tar emot sina första patienter den 1 juni. Det är ett välkommet tillskott i stockholmarnas vårdutbud. Igår besökte jag närakuten där de sista förberedelserna pågick för fullt. En ny vårdnivå för den som behöver akut vård men inte är så allvarligt sjuk eller skadad att akutsjukhusets resurser behövs. Närakuten Haga är den första av på sikt tolv nya närakuter som vi beslutat ska öppna runt om i länet.

Närakuten för barn vid gamla Astrid Lindgrens sjukhus finns kvar men kommer så småningom att giftas ihop med den nya närakuten som flyttat in i grannlokalen. Därmed kommer Solna att ha en gemensam närakut för alla åldrar. Ytterligare nio närakuter för barn och vuxna kommer att öppna fram till och med 2018.

Syftet med de nya närakuterna är att skapa ett gott akut omhändertagande av oss stockholmar när vi blir sjuka eller skadade. Vi ska slippa vända oss till de stora akutmottagningarna på sjukhusen om vi inte behöver just den avancerade vården. Närakuterna kommer att minska trycket på akutsjukhusens akutmottagningar som behöver prioritera de svårast sjukaste med behov av avancerad vård. De blir också ett viktigt komplement till vårdcentralernas/husläkarmottagningarnas akuta omhändertagande. Närakuterna har resurser att ta hand om och färdigbehandla mer resurskrävande akuta sjukdomstillstånd än vårdcentralerna/husläkarmottagningarna

Närakuter för barn och vuxna kan man vända sig till vid många olika problem som

  • Misstänkta frakturer
  • Hjärnskador
  • Sårskador
  • Misstänkt lunginflammation
  • Misstänkt propp i ben
  • Akuta allergiska problem

Vårt förstahandsval för vård ska i de allra flesta fall vara våra husläkare som ska erbjuda akuta tider så väl som planerade besök. Vid mycket allvarliga eller livshotande tillstånd är förstås akutsjukhusens akutmottagningar det enda rätt. Ett tips är att ringa 1177 Vårdguiden så får man bra vägledning till rätt vård.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823