april 04, 2024
Uncategorized

 Nästan 9 av 10 stockholmare är nöjda med sjukhusen

De allra flesta är nöjda med vården. Det vet jag, men det är nyttigt att påminnas om detta. När vi läser om vården är det ofta om problem. Det är inte så konstigt att uppmärksamheten blir störst när något går fel, eller att både allmänhet, journalister och politiker fokuserar på bekymmer och utmaningar. Själv tänker jag som högst ansvarig för sjukvården för två miljoner stockholmare, att jag vill och måste lägga mest energi på att utveckla vården och allt som fingerar väl och samtidigt lösa de problem som finns skapa förutsättningar för ständig förbättring.

När sjuksköterskor, läkare och alla andra som jobbar i vården får rätt förutsättningar att göra sitt jobb och använda sin kompetens på bästa sätt, blir det ofta bra. Och deras arbete är förstås huvudförklaringen till att så många litar på och har ett högt förtroende för vården. Det höga förtroendet ser vi i Vårdbarometern, som så sent som i våras visade ett ökat förtroende bland invånarna i Stockholms län för deras sjukvård. Bland de verkliga experterna, patienterna, är nöjdheten ännu större – det bekräftas i den senaste nationella patientenkäten, som frågat tiotusentals patienter som varit inlagda eller besökt öppenvården på något av våra sjukhus.

87 procent har ett positivt helhetsintryck av slutenvården (dvs bland de patienter som har varit inlagda på sjukhus). 89 procent har ett positivt helhetsintryck av öppenvården (när man gör ett besök på en mottagning och går hem igen efteråt). Generellt har öppenvården bättre betyg, vilket kanske inte är så konstigt. Det är sällan roligt att ligga inne på sjukhus, ofta har man kanske då också en allvarligare åkomma eller behöver genomgå en lite större operation. Samtidigt visar skillnaden att vi går i rätt riktning med vår strategi att flytta ut vård från de stora sjukhusen. Man ska inte behöva ligga på sjukhus om man inte absolut måste!

I en modern vård är det viktigt att vi har moderna lokaler, modern utrustning och modern medicinskt innehåll i vården. Men en modern vård handlar enligt oss liberaler och många andra också om respekt, bemötande och delaktighet. Där har vi lite mer jobb att göra, även om nästan tre av fyra är nöjda med delaktigheten i slutenvården. Patienter måste få känna att de är ”hela” människor, och inte bara en patient. Mitt och Liberalernas arbete för goda vårdmiljöer, t ex bra måltider och tilltalande interiörer och omgivningar, liksom för bra bemötande, fortsätter.

Här kan du läsa mer kommentarer av mig, och få alla resultaten och mer fakta från undersökningen.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823