maj 05, 2024

Vi är inte alltid överens i mitt parti. Och nu är jag verkligen inte överens med Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Hon är starkt engagerad i frågan om hur vi kan få stopp på könsstymningen av flickor. Det är naturligtvis en högst angelägen ambition. Men ändamålen får inte helga medlen. Tonårsflickors integeritet är också viktig att skydda. Därför säger jag nej till Sabunis förslag om obligatoriska gynkontroller på tonårsflickor. Staten ska inte ha rätt att kontrollera min dotters underliv. Som liberal reagerar jag starkt mot att öka statens övervakning och kontroll av det vi uppfattar som det mest privata. Se inslag i TV4.

Nyamko Sabuni hänvisar till att pojkars könsorgan undersöks i skolhälsovården. Jag undrar ändå om hon inte är fel ute här. För det första är skolhälosvårdens uppgift, enligt 14 kap. 2 § skollagen, främst förebyggande. Och det rimmar ju illa med att kontrollera könsorganen för att upptäcka brott när det redan är för sent. Sen var det ju det där med obligatoriskt. Enligt samma lag 3 § ska varje elev i grundskolan erbjudas att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller. Alltså inte tvingats till det.

Jag kan inte heller hitta i Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården att undersökning av pojkars könsorgan ingår i programmet. I en genomgång av skolhälsovårdens generella insatser som Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor gjorde inför Socialstyrelsens arbete med nya riktlinjer framgår att ”enligt tidigare anvisningar (SÖ 1985) skulle undersökning av testiklarna på pojkarna ingå i hälsokontrollen i årskurs 1 och undersökning av förhuden en gång under skoltiden. Kommunenkäten visar att i 61 procent av kommunerna så genomförs en sådan undersökning av pojkarnas könsorgan, flertalet i förskoleklass eller i årskurs 1.”

Man säger vidare att de bekymmer med testiklarna som en del pojkar har borde kunna upptäckas vid de upprepade undersökningarna på BB och BVC och det borde med noggranna rutiner vara möjligt att diagnostisera till-ståndet före skolåldern, med undantag för de fall där testikeln vandrat upp igen. Information till föräldrarna om observans på detta tillstånd borde vara tillräckligt för att identifiera dessa fall. Det verkar som Socialstyrelsen var lyhörda här, för jag hittar inte undersökning av pojkars könsorgan i deras riktlinjer.

Vi ska vara mycket försiktiga med att använda tvångsmedel i vården. Det är bara i oerhört speciella fall det får användas och det handlar om faran för det egna och andras liv. För mig är det fullständigt förbluffande att en liberal minister lanserar ett förslag om ett så stort ingrepp i unga kvinnors personliga integritet.

Jag hoppas att Jan Björklund står fast vid sitt tydliga avståndstagande från Nyamkos idéer på det här området från förra gången hon var ute i samma ärende innan hon blev minister. ”Förslaget har inte lagts fram av partiet utan av en enskild partimedlem vilket också denna klart uttalade när hon presenterade det. Partiet står inte bakom förslaget.” Så sa han då. Jag förutsätter att han står fast vid det.

Uppdatering: Läs gärna Lotta Edholms blogg i samma ämne.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821