juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

NKS viktig satsning för de svårast sjuka


Nya Karolinska sjukhuset i Solna tar inom kort emot sin första patient. Det innebär att det toppmoderna, högspecialiserade sjukhuset äntligen kan starta sin verksamhet. För mig är det förknippat med stora förhoppningar. Här önskar jag att patienter och medarbetare får uppleva nya medicinska landvinningar, utvecklade arbetssätt och hur den personcentrerade vården förverkligas.

Strax ska jag medverka i ett samtal om NKS. Uppdraget är att besvara frågan ”Vad är viktigt för politiken på framtidens sjukhus?” Enkelt, svaret är patienten!

Devisen ”Patienten först”, får aldrig glömmas bort. Fokus i mediarapporteringen är dock i hög grad inriktade på avtalskonstruktioner, kostnader och de problem som säkert kan uppstå när en verksamhet med tusentals anställda som berörs ska flytta samtidigt som vården hålls igång.

NKS är förstås ett hus. Men det som gör det till ett supermodernt, högspecialiserat sjukhus är kompetensen, medicintekniken, processerna och – framförallt – patienterna. En del kallar NKS för skrytbygge. Fine with me. Jag skryter gärna om att vi satsar på vården av de svårast sjuka. Det är sådant vi kan göra i välfärdens Sverige, se till de svårast sjukas behov.

Att bygga sjukhus är att bygga framtid. Medicinsk utveckling, nya metoder, modern teknik – allt för patienternas bästa. Det är NKS för mig.

Sjukhuset kostar mycket pengar. Pengar som vi investerar i ett högspecialiserat sjukhuset. Det är en bra prioritering. Detta måste ställas mot en alternativkostnad som inte är O. Ett alternativ var att bygga om nuvarande Karolinska sjukhuset och det bedömdes då vara ännu mycket dyrare och mindre effektivt. Ett annat alternativ skulle förstås vara att inte satsa på den högspecialiserade vården alls genom ett nytt sjukhus. Det vore ett effektivt sätt att stoppa den för patienter, men också för vårt land, så viktiga utvecklingen av life science och modern sjukvård i framkant.

Jag skrev tidigare en artikel tillsammans med Lise Lidbäck om det nya sjukhusets betydelse ur patientperspektiv. Den för fortfarande i högsta grad aktuell.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821