december 12, 2023

Jag tycker att det är dags att vi bestämmer oss för en nollvision för rökning i Sverige, likande det man gjort i Finland. Inte genom förbud för människor att röka, utan genom aktivt och framsynt arbete med att hjälpa människor att sluta röka – eller helst aldrig ens börja. Dessutom vore det bra med tuffa tag mot tobaksindustrin, för att få bort marknadsföringen av tokak. Vi vet ju att väldigt många skadas och till och med dör i förtid till följd av rökning.

Vi har mycket att lära av andra länder. Australien som visar vägen och inför neutrala cigarettpaket. Efter ett utslag i landets högsta domstol står det nu klart att Australien kan införa neutrala tobakspaket. Det innebär stopp för färggrann utformning och lockande loggor, och istället ett standardiserat utseende med en brungrön färg, varumärket i liten stil och större varningsbilder.

Australiens initiativ är banbrytande för arbetet mot rökning. Andra länder står beredda att också införa neutrala tobakspaket, och det bör Sverige också göra. Ett annat föredöme är Norge som har infört exponeringsförbud – tobaksvaror får inte skyltas öppet för att lockas till försäljning. Det är två sätt som vi kan minska exponeringen och marknadsföringen av cigaretter. Detta föreslår jag och min kollega Birgitta Rydgerg att Sverige tar efter. 

I Australien har tobaksföretagen kämpat emot förslaget med stora reklamkampanjer och annat. För att travestera den australiska regeringen så har Sverige långt över 6.000 anledningar att införa neutrala tobakspaket – så många dör varje år i förtid på grund av rökning. 

Dagens Medicin skriver om detta här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823