september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Norrtälje sjukhus

Vi ska ha en väl fungerande hälso- och sjukvård i hela länet. Stockholm växer så det knakar med många fler äldre men också barnfamiljer. Samtidigt går den de medicinska utvecklingen ständigt framåt. Sammantaget ger det såväl nya utmaningar som möjligheter för sjukvården. I den norra delen av länet har Norrtälje sjukhus en viktig roll som akutsjukhus i framtidens vårdutbud.
I en debattartikel i Norrtelje tidning skriver jag, tillsammans med mina partivänner Hans Andersson, Birgitta Rydberg, Lars Tunberg om vår syn på Norrtälje sjukhus i framtiden. Vår uppfattning är i grund och botten att Norrtälje sjukhus behövs som och ska förbli ett fullödigt akutsjukhus, året om. Den ökande befolkningen och de ökande vårdbehoven framöver att medföra att mer vård behöver utföras på alla sjukhus, så även i Norrtälje!
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823