juli 07, 2024

Om än annorlunda än tidigare. Våren präglades av digital undervisning och hemarbete. När sommarlovet kom ekade skolgårdar tomma och studenter som sett fram emot att mötas av ett folkhav fick ställa om sina förväntningar. Den här våren blev inte som vi hade tänkt oss.

Men precis som tidigare år tar det långa sommarlovet slut. För några känns det alldeles för kort, för andra som en evighet. Skolans dörrar öppnas på nytt, för några för allra första gången. För egen del är mina barn äldre och behöver inte längre att jag följer med och lämnar, men skolstart väcker alltid tankar.

Skolan är helt avgörande för vårt samhälle. Det är en plats för kunskap och gemenskap frodas och där möjligheter skapas. En bra skola är grunden till mycket. Som hälso-och sjukvårdsregionråd ser jag också hur skolan har ett viktigt uppdrag kring hälsa. Elevhälsan fyller en viktig funktion i att fånga upp de barn som behöver extra hjälp och idrottstimmarna är viktiga inslag av fysisk aktivitet. Det finns många möjligheter att integrera hälsa i skolan.

Förskolan måste leva upp till rekommendationen om att barn ska röra sig minst en timme om dagen. De är skyldiga att se till det redan i dag, men en majoritet av förskolorna når inte upp till målet. På samma sätt måste vi skärpa kraven mot skolorna. Vi ska inte ta någon tid från kunskap och lektioner utan se till att rasterna innehåller mer rörelse. Föräldrarna har ett stort ansvar, men även skolan måste jobba aktivt för att barnen ska vara ute och röra på sig mycket mer.

Många känner idag stor glädje att få träffa klasskamraterna, lärarna och alla andra igen. Och känner nyfikenhet inför vad som väntar. Jag hoppas den här positiva känslan dröjer sig kvar länge.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821