juli 07, 2024
Fler neonatalspecialister med ny utbildning
Arbetsliv

Nu startar ny ST-utbildning för sjuksköterskor

Idag startar Karolinska Universitetssjukhusets nya specialistutbildning för barnsjuksköterskor. Ett nytt koncept där utbildningen sker inom ramen för anställningen.

Sedan tidigare erbjuder Stockholms läns landstinget sjuksköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med studielön. På Karolinska tar man nu detta ytterligare ett steg, genom en specialistutbildning för barnsjuksköterskor som sker helt inom ramen för en anställning. Detta är ett initiativ för att minska bristen på specialistsjuksköterskor, samtidigt som man integrerar utbildningen på ett bättre sätt med vårdverksamheten, skriver Karolinska i ett pressmeddelande.

Den nya ST-utbildningen är helt i linje med de satsningar Folkpartiet och Alliansen nu gör på sjuksköterskorna. I årets budget konstaterar vi att olika former av utbildnings- och kompetenstjänster behöver utvecklas och att det måste bli mer attraktivt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Därför kändes det självklart för mig att ge stöd till detta när jag i höstas träffade företrädare för neonatalverksamheten på Karolinska och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och fick ta del av planerna.

Ett annat led i att göra sjuksköterskeyrket attraktivt är den stora lönesatsning som vi genomför. Vi satsar 118 miljoner kronor under två år för att höja lönerna för specialistsjuksköterskor inom definierade bristyrken. Den nya ST-utbildningen på Karolinska, som även får stöd inom ramen för landstingets utbildningssatsning för specialistsjuksköterskor, kan också väntas bidra till att fler väljer att specialisera sig inom neonatalvård.

Upplägget på utbildningen är i linje med de tankar Vårdförbundet fört fram om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST. Den nya specialistutbildningen, som leder till en magisterexamen, kommer att ges i samarbete med Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821