september 09, 2023
Kultur Sjukvård & hälsa

Nu utlyser Region Stockholm konstuppdrag igen

Ytan vid S:t Görans sjukhus där markyta upplåts för konstnärer att genomföra gestaltning.

Vårdmiljöerna i Region Stockholm rymmer en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Det är konst som bidrar till att skapa stimulerande och läkande miljöer för patienter, men som även bidrar till välbefinnande för deras anhöriga och vårdens alla medarbetare. Region Stockholms vårdmiljöer – låt det vara mottagningar, vårdcentraler och sjukhus – utgör därför en fantastisk kulturskatt.

2020 var ett år där det inte var möjligt att utlysa nya konstnärliga uppdrag på grund av Coronapandemin – men nu har det vänt! Med den ökade bygg- och restaureringstakten av regionens vårdmiljöer har Region Stockholm, trots den pågående pandemin, kunnat utlysa tre konstnärliga uppdrag under 2021; ett på S:t Görans sjukhus, och två på Danderyds sjukhus. Utöver skapandet av stimulerande och läkande miljöer är gestaltningsuppdragen viktiga för den konstnärliga infrastrukturen i länet, inte minst i denna kolossalt tuffa tid för konstnärer och kulturarbetare i stort.

Markmålning på S:t Görans sjukhus
Detta gestaltningsuppdrag är unikt på det sättet att det handlar om måleri på mark i utemiljö. Gestaltningen kommer att kunna ses från flera våningsplan och vinklar, oavsett om du står på bottenplan eller den högsta våningen, vilket skapar ett intressant och lekfullt blickfång. På det sättet ges den annars relativt tomma uteplatsen en karaktär och identitet. 

Vid utlysningen anmälde sig 216 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i juni 2021. Med en budget på 400 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2022. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Hisshallar på Danderyds sjukhus
Uppdraget avser en byggnadsintegrerad gestaltning rörande den centrala hisshallen och dess väggytor. Totalt omfattar gestaltningsuppdraget hela nio våningsplan, där varje våningsplan ska ges en unik utformning. En aspekt av uppdraget är att tillföra sjukhusbyggnaden en materialnärvaro för att förstärka den mänskliga dimensionen. Mot bakgrund av gestaltningsuppdraget stora omfattning (ytmässigt) och komplexitet ställs extra stora krav på att konstnären har tidigare erfarenhet av att arbeta med offentlig gestaltning.

Vid utlysningen anmälde sig 219 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i oktober 2021. Med en budget på 2 000 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2026. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Utemiljön på Danderyds sjukhus
Denna gestaltning tar sikte på utemiljön vid den nya vårdbyggnaden 61. Platsen är på många sätt unik, då den passeras av otaliga patienter och besöker på väg in och ut ur sjukhusbyggnaden, men platsen inbjuder även till att slå sig ned i lugn och ro.

Uppdraget syftar därför till att integrera platsen med parklandskap och ljussättning, där konst- och landskapsarkitektur ska skapa en väl gestaltad utemiljö som kan upplevas under årets alla växlingar. 
Vid utlysningen anmälde sig 124 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i oktober 2021. Med en budget på 1 800 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2026. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823