september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Nu utmanar vi hälsoprofeterna…

Idag har jag, tillsammans med riksdagsledamoten Barbro Westerholm, presenterat Folkpartiets nya sjukvårdsprogram. Du hittar programmet här: Sjukvårdsprogram 2012

Programmet innehåller en rad förslag som syftar till att stärka patientens ställning i vården. Vi föreslår bland annat en skärpning av hälso- och sjukvårdslagen så att vi som patienter får rätt att välja vård. Vi vill ge idéburna non-profitverksamheter bättre möjligheter att verka genom ett undantag i lagen om offentlig upphandling och vi vill på olika sätt säkra och utveckla såväl det förebyggande hälsoarbetet som vårdens kvalitet.

Vid dagens presentation valde vi dock att fokusera särskilt på nödvändigheten av att vården ska ges på vetenskaplig grund. Det finns en stor och yvig flora av alternativmedicinska undergörare som är beredda att erbjuda sina hälsotjänster, inte sällan mot en inte oansenlig avgift. På nätet finner den som söker efter goda råd för att utveckla sin hälsa de mest skiftande möjligheter till behandlingar och ”goda” råd – healing, kristallterapi, homeopati, är bara några exempel. Samtidigt har vi under senare tid sett en glidning mot mer öppenhet inför att legitimerade läkare ägnar sig åt alternativmedicin. En läkare har av Högsta förvaltningsdomstolen till exempel fått rätt när han rekommenderat patienter homeopatisk behandling (läs domen här).

Socialstyrelsen har klargjort att en annan läkare kunde bedriva healing-verksamhet på sin fritid, dock med hela den trovärdighet som läkarlegitimationen skänker som ett centralt inslag i marknadsföringen. Han klarade sig med legitimationen i behåll eftersom hand inte bedrivit sin healingaktivitet på inom ramen för det ordinarie läkarjobbet.

För att behandla pyskiskt sköra människor, kanske mitt i en livskris kan man skaffa sig några dagars ”utbildning” och därefter kalla sig diplomerad sorgeterapeut utan några förkunskaper. Sammantaget är det en rätt ruggig flora av häsloprofeter som gärna erbjuder sina tjänster. Det är hög tid att agera och säkerställa att patienter kan lita på att den vård och behandling och de råd och rekommendationer som ges i hälso- och sjukvården vilar på en vetenskaplig grund. All hälso- och sjukvård som erbjuds i landstingens regi eller på deras uppdrag måste underkasta sig utvvärdering. Självklart måste nya behandlingsmetoder utvecklas, och det ska ske genom forskning.

Den arbetsgrupp som jag lett inom Folkpartiet har lagt fram några viktiga förslag för att säkerställa den vetenskapliga förankringen i hälso- och sjukvården.

  • Skapa ”vårdens app-store” med ett brett utbud av personliga e-hälsotjänster. Syftet är att öka den personliga friheten, möta moderna människors behov och att öka patientsäkerheten. Vi vill ge alla möjlighet att skicka in förslag på smarta verktyg och tjänster för granskning till ett gemensamt organ för sjukvårdshuvudmännen. När dessa har auktoriserats ska de finnas tillgängliga för patienter och vårdpersonal i en vårdens egen ”app-store”, som är kvalitetskontrollerad, men under fri konkurrens.
  • Skärp reglerna för vårdens legitimationsyrken så att personal måste agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill skärpa lagstiftningen så att det blir tydligt att läkarlegitimationen är förknippad med ett ansvar för sitt agerande och att den behandling och de råd som läkaren ger ska vila på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården. Nya metoder och medicinsk utveckling är nödvändigt och förutsätter ständig forskning och kliniska prövningar inom hälso- och sjukvården.
  • Landstingen föreslås inrätta hälsomottagningar på specialistnivå för patienter med komplicerade behov. De som, på grund av komplicerade och sammansatta behov, behöver mer stöd än de kan få på sin husläkarmottagning ska kunna hänvisas till en specialistmottagning, som erbjuder insatser på vetenskaplig grund.
  • Skydda psykiskt sköra personer från kvacksalveri. Lägg till psykisk sjukdom till de sjukdomar i patientsäkerhetslagen som begränsar rätten för andra än sjukvårdens legitimationsyrken att ge vård och behandling.

Sjukvårdsprogrammet har uppmärksammats här: DN, Dagens Medicin, Dagens opinion, Dagens sjuksköterska

Christer Nylanders blogg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823