april 04, 2024
Idag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden. Då ska vi fatta beslut om ny ersättningsmodell för vårdcentraler och husläkarmottagningar. Vi är sex partier som enats om förslaget vilket skapar förutsättning för långsiktiga spelregler för primärvården.

Jag har tidigare beskrivit förslaget här på bloggen. Sedan förslaget presenterats har flera viktiga samtal och möten hållits för att diskutera utvecklingen. Några viktiga medskick görs idag när nämnden fattar beslut. Bland annat påpekar vi att förslaget behöver följas noga för att säkerställa att förändringarna blir bra. Det gäller exempelvis frågan om hur väl patienternas behov av tolk kommer att tillgodoses i framtiden.

Det beslut vi idag fattar handlar om modellen för ersättningar till vårdcentraler och husläkarmottagningar. Det bygger på de pengar som finns i systemet i 2015 års budget. Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2016 är ännu inte fastställd. Men redan i fullmäktiges budget slogs fast att en satsning om 75 mkr ska göras i primärvården. Exakt hur nämndens budget i detalj kommer att se ut för nästa år få vi återkomma till längre fram under hösten. Fullmäktiges budget hittar du här.

Min förhoppning är att dagens beslut blir starten på en omställning av primärvården för att ännu bättre möta invånarnas behov av en vård med god tillgänglighet och där de patienter som har stora behov av vård ska uppleva att primärvården kan erbjuda dem det. Jag vill också se en modernisering av vården genom att innovation och utveckling av nya e-hälsotjänster som kan komma invånarna till del.

Att beslutat kan fattas i bred enighet är jag väldigt glad över, det har varit viktigt för mig att samla en bred majoritet. Det är bra att vi kan skapa överenskommelser över blockgränserna på områden där partierna kanske inte tycker precis lika i alla detaljer men där inriktningen drar åt samma håll. Det skapar stabila förutsättningar för vårdens aktörer. Jag är glad att sex partier genom att ge och ta kan fatta ett gemensamt beslut. Det innebär också, som jag ser det, ett gemensamt ansvar att vårda överenskommelsen och bidra till den fortsatta utvecklingen.

Här hittar du ärendet som vi idag ska behandla på nämndens sammanträde.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823